– Vi som bransch måste bli bättre på att marknadsföra fastighetsbranschens karriärmöjligheter. Alltför få unga söker utbildningar riktade mot fastighetsbranschen i dag. Det måste vi ändra på för att få in ny kompetens inom exempelvis digitalisering och hållbarhet, säger Mona Finnström, vd för Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Branschen är enligt undersökningen enig kring att dagens arbetssätt inom den traditionella fastighetsförvaltningen behöver förändras. Främst ser företagen ett behov av att rekrytera kompetens som kan hjälpa företaget att ställa om digitalt.

15 000 ska rekryteras

Tre av fyra företag, 75 procent, menar att kompetensbrist hindrar företagets digitalisering. Även hållbarhet pekas ut som ett område där många företag vill bli bättre, men saknar rätt kompetens.

Den svenska fastighetsbranschen sysselsätter i dag cirka 60 000 personer inom en bred variation av yrken. Drygt 60 procent av alla anställda i branschen är män och knappt 40 procent är kvinnor. Fram till år 2027 behöver fastighetsbranschen rekrytera 15 000 personer, på såväl akademisk som gymnasial nivå.

Ta emot prao-elever

– I och med de nya bestämmelserna om obligatorisk prao kommer många unga få möjlighet att testa yrken de kanske inte tidigare tänkt på. Jag vill verkligen uppmana alla företag inom branschen att ta chansen att ta emot prao-elever. Det kommer att vara utvecklande både för er och för eleven, säger Mona Finnström.

Undersökningen genomfördes i april 2018 bland vd:ar, förvaltare och förvaltningschefer på fastighets- och bostadsföretag över hela landet. 468 personer besvarade enkäten.

Resultat ur undersökningen:

Tror du att förvaltarrollen kommer att utvecklas väsentligt från dagens roll inom 3–5 år?
Ja: 60,2 procent
Nej: 39,8 procent

Vad tror du huvudsakligen kan hindra utvecklingen inom området Digitalisering?
Ekonomiska resurser: 39,5 procent
Forskning och utveckling: 14,7 procent
Kompetens: 74,6 procent
Ledarskap: 45,8 procent
Personella resurser: 35,6 procent
Annat: 18,6 procent

Vad tror du huvudsakligen kan hindra utvecklingen inom området Hållbarhet (miljö, social och/eller ekonomisk)?
Ekonomiska resurser: 56,1 procent
Forskning och utveckling: 23,2 procent
Kompetens: 75,5 procent
Ledarskap: 39,4 procent
Personella resurser: 36,1 procent
Annat: 5,8 procent