Den nya tävlingen vänder sig till alla bostadsbolag som antagit Allmännyttans klimatinitiativ och vill dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi vill med den här tävlingen lyfta fram framgångsrika exempel på hur man kan bidra till en mer miljömässig hållbar utveckling, säger Gabriella Castegren, Klimatinitiativets projektledare.

Gemensamt upprop

Initiativet, som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, startade hösten 2018. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

De 180 deltagande företagen – som tillsammans har närmare 690 000 lägenheter – har kommit olika långt i sitt arbete och angriper utmaningen på olika sätt. Tävlingen är ett sätt att hitta de goda exempel som finns och sedan sprida erfarenheterna till alla andra bolag.

– Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig, menar Gabriella Castegren.

Fem tävlingskategorier

Med utgångspunkt från Klimatinitiativets två huvudsakliga mål och tre fokusområden finns det fem tävlingskategorier att anmäla sig till:

  • Fossilfrihet
  • Energieffektivisering
  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Klimatkrav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Projektet eller arbetssättet ska vara genomfört, eller pågå, någon gång mellan Klimatinitiativets start 2018 och den sista september 2020.

Expertjury avgör

Bidragen mejlas senast den 15 oktober 2020 till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se. Bidragen kommer att bedömas av en jury bestående av experter inom energi, klimat, miljö och förvaltning från Sveriges Allmännytta.

Ett företag koras som vinnare i varje priskategori, och priserna delas ut på den årliga Klimat- & energikicken den 24 november.