Den nya verktygslådan innehåller förslag på åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva eller tillsammans med andra aktörer. Det handlar om allt från att motverka gängkriminalitet och narkotikahandel till att förhindra att ungdomsgäng vistas i fastigheternas gemensamma utrymmen.

Totalt rymmer den webbaserade och kostnadsfria verktygslådan ett 40-tal åtgärdsförslag.

– Den kommer kontinuerligt att uppdateras utifrån den senaste forskningen, berättar Arber Jashara, som är stiftelsens säkerhets- och trygghetssamordnare.

– Dessutom kommer Stiftelsen Tryggare Sverige parallellt att utveckla nya tjänster, verktyg och metoder för att hjälpa fastighetsägare att vidta åtgärder som ger bäst effekt.

”Smart och evidensbaserat”

Verktygslådan presenterades nyligen för Sveriges Allmännyttas säkerhetsnätverk. Krister Bergh, som är säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder, var med på träffen och kommenterade efteråt genomgången i positiva ordalag.

– Det här är ett smart verktyg som gör att vi som fastighetsägare kan få evidensbaserade verktyg i arbetet för att öka tryggheten för våra hyresgäster. Det var en bra diskussion vi hade inom nätverket och det gav insikter om hur vi kan arbeta framåt.

Verktygen kommer inom kort också att presenteras på Sveriges Allmännyttas trygghets- och säkerhetskonferens (se nedan).

Arbete för trygga trapphus

Även Krister Bergh själv har programpunkt på konferensen, tillsammans med Marie Deronius, som är säkerhetsschef på Stockholmshem. De ska då berätta om de båda bostadsbolagens arbete för att motverka att personer skapar otrygghet genom att samlas i trapphusen.

Kort om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att förbättra hjälpen till brottsdrabbade personer och främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.