Sveriges Allmännytta och ViaEuropa vill snabba på omställningen mot ett mer hållbart energisystem med ökade möjligheter för energidelning och låga energipriser.

– Potentialen bara på Sveriges tak är faktiskt hela 50 terawattimmar per år, säger Jonas Birgersson.

ViaEuropa, med bredbandsprofilen Jonas Birgersson i spetsen, har lång erfarenhet av att utmana befintliga strukturer och tekniska lösningar. På 90-talet startade han Framfab och senare Bredbandsbolaget.

– Vi såg att den befintliga tekniken för dataöverföring – som då var telefonnätet – behövdes ersättas med ny infrastruktur. Då blev Sverige först i världen med att lösa utmaningen med snabb bredbandsutbyggnad i hela landet.

Sätta prispress

Nu vill Sveriges Allmännytta och ViaEuropa på samma sätt utmana sig själva och Sverige i att accelerera den gröna omställningen.

– Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar. Energigemenskaper är bra för plånboken och miljön, och kan både bidra med nytta och blåslampa för de nätägare som finns i dag, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Energigemenskaper kan i dag ta flera olika former, men har ofta den gemensamma nämnaren i att det är flera intressenter som engagerar sig i lokal energiproduktion, energianvändning och distribution av energi.

– Energikostnaden är en tung utgiftspost för våra medlemsföretag. Om vi får igång oberoende lokal energiproduktion på många platser kommer det att sätta prispress på de stora energijättarna, vilket på sikt kan ge lägre kostnader, säger Anders Nordstrand.

Dessutom skulle energigemenskaper också kunna skapa social gemenskap, om exempelvis många fastighetsägare på mindre orter går samman, framhåller han.

Energigemenskaper kan också minska användandet av fossila energislag, möjliggöra innovationer och bidra till ett mer reselient energiförsörjning i Sverige.

– Med många små och utspridda energigemenskaper blir det en mycket lägre sårbarhet vid kris- och krigslägen, säger Jonas Birgersson.

Gemensamt avtal

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa har nu undertecknat ett gemensamt avtal med tydliga mål och åtaganden.

Det är ViaEuropas första samarbetsavtal med en bostadsorganisation i Sverige.

– Det är ingen tillfällighet att vi valde just Sveriges Allmännytta först. Det är en unik organisation, även ur ett internationellt perspektiv, i och med att man representerar bostadsbolag i nästan alla kommuner i hela Sverige – med så mycket som uppemot en miljon lägenheter, säger Jonas Birgersson.

– Jag kom just från San Fransisco, och där sa de ”nu kan vi skriva ett riktigt stort avtal”. Det visade sig att det gällde ett trettiotal lägenheter, tillägger han.

Byggnaderna som ägs av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag använder årligen sammanlagt cirka 10 terrawattimmar, varav drygt 25 procent är elanvändning.

Utveckla praktiska lösningar

Det nya samarbetet är inriktat på att snabbt utveckla och implementera praktiska lösningar inom bostadsbolagen.

Genom att visa upp framgångsrika exempel på dessa implementationer siktar parterna tillsammans på att illustrera hur kritiska utmaningar kan övervinnas. Målet är att förenkla processen för alla fastighetsägare att bidra till en snabbare och smidigare omställning.

Mer om bolaget ViaEuropa

ViaEuropa är en neutral operatör av samhällskritisk infrastruktur i form av fiberoptiska nätverk och alternativa energidistributionslösningar. ViaEuropa hanterar drygt 125 nätverk med över 150 oberoende tjänsteleverantörer som via öppna digitala marknadsplatser erbjuder tjänster till användare i 10 länder.

I Hammarby sjöstad 1999 skapade ViaEuropa världens första neutrala marknadsplats där alla boende kunde välja mellan olika tjänsteleverantörer.

– Detta är i dag en viktig anledning till att Sverige har lägst pris på Internet inom OECD, per megabit. ViaEuropa bygger redan nationella fiberprojekt runt om i världen, men nu har tiden kommit för att skapa det nya energisamhället, deklarerar Jonas Birgersson.