Sedan energikrisen slog till har vår elenergianvändning i Sverige minskat med nästan tio procent enligt Svenska Kraftnät. Detta motsvarar mer än en kärnkraftsreaktor i effekt. Att spara energi är alltså snabbare och mer kostnadseffektivt än att bygga en ny reaktor.

– Tyvärr har inte bara effektivisering bidragit till minskningen, utan en del verksamheter har tvingats lägga ner på grund av höga energipriser. Men här kan energieffektivisering och besparingsåtgärder hjälpa till, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Genom att minska energianvändningen, både el och värme, får man fyra fördelar: minskade energikostnader, vi bidrar till lägre energipriser, en ökad energitrygghet och en minskad miljöpåverkan.

Så kommer du igång

För att komma igång med energieffektivisering är det viktigt att ha en strukturerad och långsiktig strategi. Björn Berggren betonar vikten av att börja med en grundlig energikartläggning och att fastställa policy och mål för företaget.

– Jag upplever att en del av våra medlemmar har svårt att veta var de ska börja, säger Björn Berggren.

Arbetet med energieffektivisering kan genomföras enligt traditionellt förbättringsarbete som baseras på fyra steg: Planera – genomför – följ upp – agera. Modellen brukar ses som en cykel i fyra faser där de fyra faserna genomförs om och om igen.

Sveriges Allmännytta har nu tagit fram hjälp till alla som inte riktigt kommit igång med olika åtgärder för energieffektivisering, eller som känner att de behöver arbeta mer strukturerat. För varje fas finns stöd och råd för vad det innebär och vad som är viktigt att tänka på i respektive steg.

Det finns tre områden där man kan spara energi:

  • Åtgärder för väl fungerande drift
  • Tekniska åtgärder som kräver större investering
  • Information till boende om vad de kan göra

Potential att spara nästan 25 procent

Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket effekt respektive åtgärd ger, men Sveriges Allmännytta har lagt ner mycket tid på att ge alla energispartips ett räkneexempel som ger en uppskattning av potentialen.

– Jag tror att alla som inte riktigt kommit igång ännu kan minska sin energianvändning med 10–25 procent, så det finns en stor potential, menar Björn Berggren.

All information finns samlad på Sveriges Allmännyttas hemsida och kommer kontinuerligt att fyllas på med fler beräkningsexempel. Här finns både energispartips inom drift, tekniska åtgärder och beteendeförändringar, men också råd hur man kan jobba strukturerat i olika steg.

– Jag uppmanar alla våra medlemmar att höra av sig med energispartips – vi har nu samlat en stor mängd tips, men jag är övertygad om att det finns fler, säger Björn Berggren.

Sveriges Allmännytta planerar dessutom att inom kort starta upp en seminarieserie.

– Vi kommer att med korta, effektiva, möten gå igenom de strategiska stegen där vi lär av varandra och ökar energieffektiviseringstakten, berättar Björn Berggren.