Installationen har pågått under sommaren och blir klar inom kort. De 60 solcellspanelerna är riktade mot sydost och beräknas producera 17 500 kilowattimmar per år.

– Utvecklingen av solceller går snabbt och med den här anläggningen vill vi göra ett test för att se att det fungerar bra, så att vi i framtiden kan gå vidare med fler anläggningar, säger Carl-Axel Sundbaum, fastighetschef på Lulebo.

– De flesta taken på våra fastigheter är helt outnyttjade och det finns en stor potential som vi kan tillvarata där, konstaterar han.

Samarbete med energibolag

Testet görs i samarbete med Luleå Energi. Arvid Brandell, energiingenjör på energibolaget, menar att intresset för solenergi blir allt större.

– Både fastighetsägare och privatpersoner är intresserade av att installera solceller på sina tak, och fler och fler får upp ögonen för att kunna producera en del av den energi man själv använder.