Att effektivisera verksamheter och processer behöver inte handla om att skära ned och minska de mellanmänskliga mötena. Tvärt om. Genom att automatisera enkla och monotona arbetsuppgifter, frigörs tid till personliga möten med hyresgästerna när de behöver det.  Ramupphandlingen som Sveriges Allmännytta nyss har genomfört har haft just den målbilden.

– Ramupphandlingen erbjuder den enklaste digitala assistenten, som ska kunna svara på vanligt återkommande frågor, till mer komplexa lösningar såsom att assistenten ska kunna byggas ut och integreras mot befintliga verksamhetssystem för att kunna utföra betydligt mer avancerade uppgifter, säger Jonas Högset, fastighets- & hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Hitta pilotföretag

Jonas Högset poängterar att instegskostnaden är satt mycket lågt för att tillgängliggöra plattformen för så många som möjligt. Samtidigt har plattformen stor potential för mer avancerade tjänster. För att kunna utforska plattformens digitala lösningar och matcha dem mot medlemsföretagens behov, behövs nu pilotföretag som tillsammans med Gavagai, leverantören, och Sveriges Allmännytta ska kunna sätta en allmännyttig standard.

– Målbilden är att skapa en community med bolag som använder tjänsten, där man delar lösningar med varandra. På så sätt hoppas vi att snabbt kunna få till ett potentiellt stort värde av att nyttja ramavtalet, samtidigt som mer kundnytta uppnås, säger Jonas Högset.

Stor medlemsnytta

Leverantören som har vunnit upphandlingen heter Gavagai och är ett svenskt språkteknologibolag. Företaget grundades 2008 som en avknoppning från forskningsinstitutet Rise och har i dag kunder som exempelvis Nordea.

Förutom att den digitala assistenten skänker mervärde till medlemsföretagens verksamhet i form av ökad effektivisering och möjlighet till bättre prioriteringar, som fler möten med hyresgästerna, innebär den också stor medlemsnytta. Till exempel kan den kommunicera på flera olika språk, vilket är extra viktigt för allmännyttans hyresgäster som kommer från en mängd olika länder. Att kunna kommunicera med människor som inte har svenska som modersmål blir mer och mer en fråga för allmännyttan och där finns det utmaningar.

– Vi tror och hoppas att vår plattform kan hjälpa allmännyttan att möta sina hyresgäster på en mängd olika språk. Det är i grunden en fråga om ökad tillgänglighet och även en viktig demokratifråga, säger Erik Engberg, partneransvarig på Gavagai.

Ramavtalet gäller från 1 juni 2021 och sträcker sig två år, med möjlig förlängning på två plus två år, totalt sex år framåt.

Några exempel som kan automatiseras med hjälp av den digitala assistenten:

  • Få en ny faktura
  • Felanmäla
  • Ställa sig i bostadskö
  • Boka tid i tvättstuga
  • Få veta sin förbrukning av el
  • Få veta temperaturen i bostaden