Ett tillfälligt tilläggsbidrag i bostadsbidraget infördes för första gången under pandemin och gällde ett halvår. Sedan har det återkommit tre gånger.

Tilläggsbidraget betalas ut automatiskt till barnfamiljer som har bostadsbidrag med en procentuell andel av det preliminära bostadsbidraget. I år beräknas 111 000 barnfamiljer få bostadsbidrag varje månad. Tilläggsbidraget ökar inte risken för skuldsättning eftersom det inte ingår i den slutliga avstämningen av bostadsbidraget.

Förlängt bidrag året ut

I statsbudgeten för 2023 ingår redan ett tilläggsbidrag till och med halvårsskiftet. Förslaget från regeringen och Sverigedemokraterna innebär att bidraget förlängs från 1 juli till och med 31 december 2023.

Samtidigt höjs det månadsvisa beloppet från 25 till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att det maximala stödbeloppet per månad ökar från 1 325 kronor till 2 100 kronor.

– Det är bra att det tillfälliga tilläggsbidraget förlängs och att det också höjs. Bostadsbidraget är ett träffsäkert stöd till hushåll med svag ekonomi, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Skydda barnfamiljer

Syftet med höjningen är enligt regeringen att skydda barnfamiljer med låga inkomster mot de kraftiga prisuppgångarna. Men man framhåller samtidigt att tilläggsbidraget är ett stöd av extraordinär karaktär som bör lämnas under en begränsad tidsperiod.

– Bostadsbidraget syftar till att hushåll med svag ekonomi ska kunna efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. När en tillfällig höjning nu anses nödvändig för femte gången på kort tid, indikerar det att bostadsbidraget snarast borde höjas permanent. Bostadsbidragets värde har under flera års tid urholkats i förhållande till hyresutvecklingen. Nivåerna borde höjas så att de står i rimlig relation till dagens boendekostnader och därefter indexeras, säger Jörgen Mark-Nielsen.