Växjöbostäder fick 1,8 miljoner till sitt projekt ”Interface of Life”, som genomförs i kvarteret Alabastern, en kvarts promenad från centrala Växjö. Sextiotalshusen i området genomgår en renovering, där en målsättning är att halvera energiförbrukningen genom ny teknik och förändrade beteendemönster.

För att nå målet har Växjöbostäder ett nära samarbete med Växjö kommun och Linnéuniversitetet. Planen är att utveckla en öppen digital plattform, där hyresgästerna kan göra felanmälan, hantera avtal, se underhållsplaner och sköta andra kontakter med sin hyresvärd. De ska också kunna följa och påverka sin energiförbrukning.

– Målet är att uppnå en beteendeförändring och förmå hyresgästen att använda mindre el, värme och vatten. Vi ser stor potential i plattformen som kommer att kunna erbjuda våra hyresgäster tjänster och verktyg för framtidens boende, säger vd Maria Säterdal.

Möjlighet testa ny teknik

Styrelseordförande René Jaramillo är också glad över stödet från Boverket.

– Det gör det möjligt för oss att testa teknik och vägar som vi annars kanske inte kunnat satsa på. Med detta kan vi lära oss ny teknik och kan också sprida den kunskapen till omvärlden. Vi har ambitionen att ligga i framkant och detta hjälper oss på vägen, säger han.

Ett annat allmännyttigt företag i Småland, Uppvidingehus, fick 4,3 miljoner kronor från samma pott. Det går till ett nyproduktionsprojekt med 35 energieffektiva lägenheter vid järnvägsområdet i kommunens centralort Åseda.

Hisschakt och trapphus i trä

Likaså beviljade Boverket 1,9 miljoner kronor till Mariehus i Mariestad, för ett träbyggnadsprojekt. Jari Lalli, vd på Mariehus, konstaterar att det redan har byggts en hel del höghus med träkonstruktioner.

– Men de har byggts med hisschakt och trapphus i betong för att klara vindlasterna och inte rasa ihop. I vårt hus Eken har vi tillsammans med vår byggentreprenör och leverantören av limträkonstruktionen lyckats konstruera även hisschaktet och trapphuset i trä. Det gör att andelen betong minskar avsevärt, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv.

Krav på spridning

Sammanlagt hade Boverket fått in 152 ansökningar, varav 60 fick ta del av stödpengarna.

– Många företag har innovativa och klimatsmarta idéer om bostadsbyggande och därför har intresset för stödet varit stort. Ett grundkrav för att beviljas stöd är att resultat och erfarenheter av genomförda åtgärder ska spridas. Därför är det vår förhoppning att många av åtgärderna kommer att få ett genomslag i bostadsbyggandet framöver, säger Hans Lindgren, handläggare på Boverket.

Stödets framtid är för närvarande osäker, eftersom det inte ingick i riksdagens budgetbeslut i december. Eventuellt kan det komma att återinföras genom regeringens vårbudget i april.