SABO ser ett stort behov av att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt. Därför anordnas tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt, en tävling med syftet att hitta goda exempel på renovering och lyfta fram de företag som varit beställare av dessa. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av sina erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt.

– Det var en tuff uppgift för juryn att utse de tre nominerade. Samtliga bidrag höll hög klass och det gör det mycket roligt att göra den sammanställning vi alltid gör med guldkornen från samtliga inlämnade bidrag, säger Stefan Björling, tävlingssekreterare och ansvarig renovering på SABO.

Årets nominerade företag är:

  • Bostadsstiftelsen Hyltebostäder med bidraget Ombyggnad Storgatan 4
  • Botkyrkabyggen AB med bidraget Fittja People´s Palace
  • Familjebostäder i Göteborg AB med bidraget Förnyelseprojekt Långängen

Under SABOs Fastighetsdagar, som i år hålls i Gävle 14–15 mars, kommer de nominerade företagen att presentera sina bidrag. Vem den slutgiltiga vinnaren blir avslöjas då.