– Dagens vinnare av Den vita älgen speglar bredden av bostadsbolag och det fantastiska samarbete som finns inom allmännyttan. Jag tänker särskilt på att vi har tre ledningsgrupper från mindre bolag i Skåne som visar att allt är möjligt trots att de är få på bolaget. Dessutom prisar vi flera framåtlutade samverkansprojekt som bolagen med stor framgång genomfört, säger Erika Strandberg, projektledare för Digitaliseringsinitiativet.

Den vita älgen delas denna gång ut i tre kategorier; ledning, lag och initiativ. Vinnarna har utsetts genom en öppen omröstning på nätet. Priserna delades ut vid en digital prisceremoni ledd av Erika Strandberg, projektledare för Digitaliseringsinitiativet.

KKB Fastigheter AB vinner kategorin Ledning

Utmärkelsen tilldelas en ledningsgrupp som på ett utmärkt sätt visat framfötterna och tagit grepp om digitaliseringsfrågan.

Motivering: Omsätter lärande till steg på resan. Med aktivt ställningstagande och en entusiastisk ledningsgrupp omsätter KKB Fastigheter AB i Kävlinge strategi till handling. Små steg ständigt, utifrån en överenskommen färdplan och strategi som inte tynger ner. Metodiken? Samla ledningsgruppen, lyft frågan och genomför en första workshop, så är ni i gång!

Halmstads Fastighets AB vinner kategorin Lag

Utmärkelsen tilldelas ett bostadsbolag som på ett utmärkt sätt inspirerar, involverar och inkluderar fler i digitaliseringsarbetet.

Motivering: Förankring är nyckel till leverans. Halmstads Fastighets AB (HFAB) medverkar alltid som ett lag, med närvaro och ett tvärfunktionellt arbetsteam. En stark förankring och ambassadörskap internt finns genom hela projektet och beslutsvägarna är snabba. Bolaget har medverkat i flertalet piloter, alltid till 110 procent, och hittills har lagbygget HFAB alltid levererat projekten.

Kommunfastigheter Eskilstuna vinner kategorin Initiativ

Utmärkelsen tilldelas ett bostadsbolag som genom ett projekt på ett utmärkt sätt förenat initiativkraft, mod och nyfikenhet.

Motivering: Med tillit som raketbränsle. För att i raketfart gått från att arbeta utan data till att med tillit till processen inte bara kliva på prototypen Kom-igång-datadrivet och workshopserien Datadriven hyresgästinkludering utan även involvera flera led i förvaltning och komma ut på andra sidan med god koll sin data och hur både egna och externa data kan vässa insikter och ge beslutsunderlag.

Flertal bolag belönas för aktiv samverkan

I kategori Samverkan delar juryn ut tre olika specialpriser till bostadsbolag som utmärkt sig på ett avgörande sätt genom sitt aktiva deltagande i Digitaliseringsinitiativets arbete.

Samverkan: Framtidsspanarna – Allmännyttan 2035

Mimer, MKB, Svenska Bostäder, Uppsalahem och Örebrobostäder tilldelas utmärkelsen för aktiv medverkan i strategisk omvärldsanalys – Allmännyttan 2035 – vars scenariobeskrivningar ligger till grund för diskussion och workshops i allmännyttan.

Samverkan: Pionjärerna – Pilot Inkluderande boendedialog

Bostadsbolaget i Göteborg, Bostäder i Borås, Halmstads Fastighets AB, Stockholmshem och Uppsalahem tilldelas utmärkelsen för deras mod att gå först och genomföra en nationell pilot där Digitaliseringsinitiativet testar nya metoder att genomföra en inkluderande dialogprocess. Piloten har genomförts på flera språk i utvalda bostadsområden, med speciellt fokus på hyresgäster som tillhör minoritetsgrupper.

Samverkan: Aktivering i Digitaliseringsradarn

Gavlegårdarna, Salabostäder och Uddevallahem tilldelas utmärkelsen för att de visat framfötterna genom att engagera kollegor och genomföra en kartläggning i verktyget på kort tid. Tack vare bolagens insatser fick det strategiska digitaliseringsverktyget snabbt ett brett genomslag bland övriga bostadsbolag.

Hedersomnämnanden

Dessutom delades hedersomnämnanden ut till två ledare, Maria Säterdal, före detta vd på Växjöbostäder och Roland Nilsson, IT-chef på Kopparstaden.

– De har betytt mycket för digitaliseringsresan där de jobbar, men de har också aktivt bidragit i Digitaliseringsinitiativets samverkansprojekt, säger Erika Strandberg.

Sista prisutdelningen i augusti

Det här är tredje gången som priset delas ut. Den sista prisutdelningen sker under Digitaliseringsinitiativets slutkonferens 29–30 augusti.

Om priset ”Den vita älgen”

Priset har instiftats för att uppmärksamma projekt och insatser som varit extra värdefulla för att driva digitaliseringen av de allmännyttiga bolagen framåt och för att belysa kraften i den samverkan som finns mellan medlemsbolagen i Sveriges Allmännytta.