När Johnny Ström, driftchef på Örebrobostäder, tillträdde sin tjänst för tre år sedan innebar det ett ansvar för asbestfrågor. Att skydda sina medarbetare när de är tvungna att göra hål i asbesthaltigt material kräver kunskap, rutiner, skyddsutrustning och tillstånd av Arbetsmiljöverket. Ett arbete ÖBO tagit ett samlat grepp om.

– Vi bjöd helt enkelt in Arbetsmiljöverket för att få till en bra dialog och fick kontakt med en arbetsmiljöinspektör här i Örebro som vi har samarbetat med, berättar Johnny Ström.

Bostadsbolagets systematiska arbete med asbestfrågor innebar att de tog fram tydliga hanterings- och skyddsinstruktioner för asbest, instruktioner i punktform som utgår från delmomenten: etablering, bearbetning, finbearbetning, kontroll och avetablering.

ÖBO utbildar brett på temat asbest cirka två gånger per år. Av de drygt 430 anställda har runt 60 personer hittills fått en tvådagarsutbildning som går igenom asbest från A till Ö. Och fler står på tur att utbildas.

Kursen innehåller rubrikerna: asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, genomgång av lagar/föreskrifter, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig utrustning/maskiner/verktyg, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

— Kreativiteten är stor för att slippa göra hål i väggarna, konstaterar Johnny Ström glatt.

Medarbetarna måste även genomgå en läkarundersökning och lungröntgen innan de får ut sitt utbildningsintyg. Var tredje år hålls en uppföljande repetitionsutbildning under en dag.

Många roller bör ha koll på risker och rutiner

Johnny Ström betonar att det inte bara är de som bearbetar asbest och ”borrar i väggar” som utbildningen gäller, utan även andra yrkesroller som kan komma i kontakt med asbesthaltigt material, till exempel energiteknikerna.

– Arbetsgivaren har ett uttalat ansvar, men även medarbetarna behöver förstå sitt. Utbildningen blir en sorts garant, den som får koll på risker och rutiner kan inte blunda eller säga ”jag visste inte” när de stöter på eller misstänker asbest ute på jobb, säger Johnny Ström.

Smart lösning med tippskydd

Att medvetenheten kring hälsoriskerna med asbest har ökat märks bland annat genom att bolagets medarbetare mer aktivt söker alternativa metoder till att borra. Ett exempel är tippskyddet som gör att ugnen står stadigt, men som inte kräver montering i kökskaklet – en yta där asbest kan förekomma i byggnader från 1980-talet eller tidigare.

 

Vad gäller?

Oavsett om man borrar och gör mindre underhåll eller river och sanerar asbest måste man ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, ha utbildning och använda skyddsutrustning. Använd gärna skriften Asbest i bostäder för att lära dig om lagstiftningen och vad bostadsföretagen kan göra för att minimera riskerna för anställda och hyresgäster.

Vilka riskerar att utsättas för asbest?

  • Fastighetsskötare
  • Städpersonal
  • Elektriker
  • VVS-montörer
  • Målare
  • Mattläggare
  • Byggnadsarbetare
  • Andra som företaget anlitar för att göra arbeten i fastigheten.