Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade priset på byggnation med drygt 5 procent för flerbostadshus, år 2020 jämfört med 2019. I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset 45 859 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea år 2020. Högst var produktionspriset i Stor-Stockholm (56 760 kronor), lägst var det i norra Sverige (37 151 kronor).

– Den höga prisutvecklingen som vi ser år efter år visar på vikten av att fortare komma fram med bättre förutsättningar för standardiserat byggande. Vi ser även att LOU försämrar våra medlemmars förutsättningar att bygga nytt till rätt pris och vi menar därför att de inte ska behöva tillämpa LOU, säger Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Med Sveriges Allmännyttas ramavtalsupphandlade Kombohus har priserna kunnat pressas med 20 procent samtidigt som byggtiden kortats. Detta tack vare standardiserat byggande och en enklare upphandlingsprocess för medlemmarna genom ramavtal.

Även produktionspriset för gruppbyggda småhus (små hus som ska säljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt) steg mellan 2019 och 2020.

Högre totalt produktionspris för bostadsrätter

Det totala produktionspriset för flerbostadshus med bostadsrätter är högre, knappt 43 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätter (55 548 kronor respektive 38 925 kronor). Enligt SCB förklaras en stor del av skillnaden av att markpriset är högre för bostadsrätter. Markpriset i riket var år 2020 i genomsnitt till 8 906 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 14 158 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den för hyresrätter var 5 147 kronor.

Ökat produktionspris hämmar byggandet av hyresrätter

Enligt Sveriges Allmännyttas marknadsrapport för bostadsbyggande som släpptes i juli, så är en annan förklaring att priserna på bostadsrätter driver på produktionspriserna för såväl hyresrätter som bostadsrätter. Mellan 2000 och 2019 ökade produktionspriserna för en genomsnittlig bostadsrätt med 160 procent och för en hyresrätt med 123 procent. Bostadsrättspriset – vad det kostar att köpa en bostadsrätt – har ökat med 300 procent under samma period och därmed täcks de stigande produktionspriserna. Samma utveckling syns inte för hyresrätten.

– De stigande produktionspriserna har bidragit till att byggandet av hyresrätter står för en allt mindre del av det totala byggandet och det blir svårare att bygga lägenheter som fler har råd med, säger Sofia Heintz.

Not: Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.