Ökad automation och ökad produktivitet

En helt digitaliserad byggprocess skulle ge förutsättningar för ökad automation och nya sätt att arbeta. Genom stödet från Vinnova ska projektgruppen, med representanter från SABO, TechniaTranscat, Almega/Teknik och Designföretagen samt Maestro Management se hur produktiviteten skulle kunna öka via en digitalisering.

Sverige har EUs högsta byggpriser

– Vårt fokus är en ökad produktivitet, vi kommer inte kunna bli många fler i byggbranschen utan vi måste sträva efter att ändå kunna bygga fler bostäder, till högre kvalitet, och till lägre kostnader. Annars kommer vi inte klara bostadsutmaningen för Sverige, säger Petter Jurdell chef Fastighetsutveckling SABO.

– Sverige har idag EUs högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till produktivitet genom digitalisering, säger projektledaren, Lars Albinsson, Maestro Management.

Projektet kommer att titta på en byggprocess där korskopplingar görs från andra branscher.

– Vår hypotes är att digitaliseringen inte bara ger lägre kostnader utan även medger mer innovativ byggnation, säger Lars Albinsson. En digitaliserad byggprocess ger bättre möjligheter att ta fram unika lösningar utan att kostnaderna skenar iväg.

En bakgrund till projektet finns i denna debattartikel från SvD.

Kontakt
Lars Albinsson, projektledare
070-592 70 45
lars.albinsson@maestro.se