Tanken är att medlemsföretag ska låna ut medarbetare så att de kan arbeta som experter på Sveriges Allmännytta under en tid – för att sedan återvända till sina bostadsföretag med nya kunskaper och värdefulla erfarenheter.

– Det gynnar både de personer som blivit utlånade och i slutänden även medlemsföretagen, när medarbetaren kommer tillbaka igen, menar Jonas Högset, som är fastighets- och hållbarhetschef.

– Vi har haft medarbetare från medlemsföretag som har arbetat hos oss och som sedan gått tillbaka till sina företag, och är jätteglada för det. Och vi är såklart glada över den fantastiska nytta som vi haft av de medarbetarna – och företagen är glada att medarbetarna utvecklats här hos oss. Så alla vinner verkligen på det här! Win-win-win.

Utvecklande perspektivbyte

Han framhåller att expertrollen på Sveriges Allmännytta ger stora möjligheter till kompetensutveckling, förkovran och nya perspektiv.

– Det är oerhört utvecklande att under en period arbeta strategiskt och kunskapsinriktat i stället för operativt, som man ju gör i ett medlemsföretag. Samtidigt kommer man in i Sveriges Allmännyttas verksamhet med faktiska erfarenheter av medlemsföretagens behov, utmaningar och möjligheter. Det ger oss förutsättningar att vara relevanta för våra medlemsföretag.

Stora nätverk och nya infallsvinklar

Han understryker också att experterna på Sveriges Allmännytta får stora nätverk.

– De får ju kontakt med många andra experter och personer i andra medlemsföretag, och de samarbetena ger ju nya infallsvinklar för att utveckla medlemsföretagen när de går tillbaka dit.

Lediga tjänster

Just nu söker Sveriges Allmännytta en expert på fastighetsförvaltning. Därtill finns en ledig tjänst som jurist och även en ny chefsekonom, tillika chef för enheten för ekonomi och juridik.