AMA-mallar

AMA Beskrivningsverktyg förenklar arbetet med tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter. Det är ett enkelt, säkert och användarvänligt verktyg:

  • Webbaserat – inga krångliga installationer
  • Tillgång till verktyget från vilken dator som helst
  • Du kan jobba med både pc och mac
  • Alla i ditt team kan jobba i samma beskrivning genom hela processen
  • Koder och rubriker placeras alltid i rätt ordning
  • Du kan skapa och utgå från företagsspecifika mallar när du arbetar med dina beskrivningar
  • Du får tillgång till kvalitetssäkrade branschmallar
  • Du kan skapa egna projektspecifika koder om det behövs

En molntjänst

AMA Beskrivningsverktyg är en så kallad molntjänst. Det innebär att Svensk Byggtjänst sköter programvara och teknik, och alla filer du skapar lagras tryggt och säkert. AMA-mallar för måleriarbeten ansluter till AMA Hus 11 och AMA AF 12, och redovisas förändringar i AMA-nytt kommer detta automatiskt att föras in Beskrivningverktyget.