Städning i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag sker i både egen regi och på entreprenad. Det är en komplex verksamhet som kräver god planering, kunskap om ytskikt och dess skötsel och underhåll, samt kunskap om olika städmetoder. Vi bygger löpande upp kunskapen inom städ, det finns ett städnätverk och ett utvecklingsarbete där en städhandbok tas fram.

Nätverk för städfrågor

Städnätverket träffas en gång per år och är ett tillfälle för medlemmarna att utbyta erfarenheter. Nätverket bidrar också med sin kunskap till utvecklingsprojekt och andra städarrangemang. Är du intresserad av att vara medlem? Kontakta Patrizia Finessi, nedan.

Städhandbok skapar samsyn

Sveriges Allmännytta och Städbranschen Sverige har tagit fram en handbok om städ. ”Rena hus” ger en översiktlig bild av hur städning utförs i ett bostadsföretag, oavsett om städningen sker i egen regi eller på entreprenad. Fokus ligger på den regelmässiga städningen, det vill säga den vardagliga städningen.