Städning i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag sker både i egen regi och på entreprenad. Det är en komplex verksamhet som kräver god planering, kunskap om olika städmetoder samt kunskap om ytskikt, deras skötsel och underhåll.

Förutom möjligheten till medlemskap i ett städnätverk erbjuder vi en städhandbok, metodbeskrivningar och nyckeltal för städning i fastigheter.

Nätverk för städfrågor

Städnätverket träffas en gång per år och är ett tillfälle för medlemmarna att utbyta erfarenheter. Nätverket bidrar också med sin kunskap till utvecklingsprojekt och andra städarrangemang. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Patrizia Finessi (se nedan).

Städhandbok för bostadsföretag

Sveriges Allmännytta och Städbranschen Sverige har tagit fram Rena Hus – en städhandbok för bostadsföretag. Boken kan användas som ett grundläggande kunskaps- och kursmaterial om städning, både för städning i egen regi och vid upphandling av städtjänster.

Den vänder sig till alla som i sina yrkesroller har kontakt med städning i flerbostadshus – städare, städledare, entreprenörer, inköpsansvariga, förvaltare, fastighetsskötare med flera.

För att väcka tankar och ge inspiration finns konkreta exempel och intervjuer med erfarna företrädare från ett flertal allmännyttiga bostadsföretag. Boken är också fylld av goda råd och handfasta tips – och därtill metodbeskrivningar i ord och bild av de olika moment som ingår i städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter.

Beställ boken här.

Metodbeskrivningar för städning i flerbostadshus

Rena Hus metodbeskrivningar visar hur olika städmoment ska genomföras, steg för steg och med både bild och text. De kan därför vara ett stöd för dem som ska städa och även säkerställa att städningen sker på samma sätt, oavsett om den utförs av ordinarie personal eller vikarier.

Metodbeskrivningarna är ett särtryck ur städhandboken ovan, och finns tillgängliga i pdf-format. Därmed kan de exempelvis användas vid introduktion av nya städare och vid kvalitetskontroller.

Läs mer om särtrycken och ladda ner dem här.

Nyckeltal för städning i fastigheter

Sveriges Allmännyttas nyckeltal för städning i fastigheter gör det enklare att bedöma vad som är en rimlig städtid i olika typer av hus.

De nyckeltal som finns i den nyutgivna skriften – och i det digitala kalkyleringsstöd som ingår i priset – kan därför användas som stöd för att planera bemanningen vid städning, både i egen regi och inför en upphandling.

Nyckeltalen finns för fem hustyper från olika tidsperioder och med två olika typer av nyckeltal:

  • Nyckeltal baserat på städenhetstid (städtid per städobjekt)
  • Nyckeltal baserat på avverkningsgrader (städtid per kvadratmeter)

Nyckeltalen ska både kunna användas av personer med stor erfarenhet av städupphandling eller städning i egen regi och av personer som inte dagligen arbetar med städning.

Läs mer om nyckeltalen här.