Att upprätthålla skyddsnivån

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige. Ungefär två tredjedelar av dessa är byggda under perioden 1951–1974 och den största andelen återfinns i flerbostadshus.

Ägaren till en fastighet med skyddsrum har enligt lag ansvar för att skyddsnivån upprätthålls. Det innebär att åtgärda fel och brister i skyddsrummens funktion när det behövs och att underhålla den utrustning som hör till skyddsrummet.

Kravet påverkar förvaltningen av skyddsrum både till vardags och när särskilda insatser görs. Vanliga åtgärder som kan påverka skyddsrummen är:

  • stambyte
  • fasadarbete (ventilationspåverkan)
  • kabel- och rördragningar
  • förtätningar
  • på- och tillbyggnader.

En skyddsrumssakkunnig eller skyddsrumskontrollant kan behöva godkänna åtgärder som utförs. Ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Handbok ger stöd

För att skyddsrummen ska fungera på det sätt som är meningen och för att du som fastighetsägare ska undvika onödigt och kostsamt extraarbete har vi på SABO tagit fram handboken Liten handbok om att äga och förvalta skyddsrum.