För att stärka kompetensen i grönfrågorna är vi med i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK, och Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM.

På Sveriges Allmännytta anordnar vi utemiljödagar, utemiljönätverksträffar och kursen Att styra skötsel av utemiljö, som ges både hos oss och som företagsförlagd kurs.

Sveriges Allmännyttas utemiljönätverk

En gång per år under två dagar träffas vårt utemiljönätverk för att utbyta erfarenheter. Är du intresserad av att vara medlem? Kontakta Patrizia Finessi, nedan.

Handböcker om utemiljö

Vi ger ut tre olika utemiljöhandböcker: Skötselhandbok för bostadsgårdar, Skötselnyckeltal för bostadsgårdar och Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar.