Sveriges Allmännyttas utemiljönätverk

En gång per år under två dagar träffas vårt utemiljönätverk för att utbyta erfarenheter. Är du intresserad av att vara medlem? Kontakta Patrizia Finessi, nedan.

Handböcker om utemiljö

Vi ger ut två utemiljöhandböcker: Skötselhandbok för bostadsgårdar och Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar.

Kompetens

För att stärka kompetensen i grönfrågorna är vi med i Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté, TCYK, och Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM.

Båda dess föreningar arbetar med att stärka utemiljökompetensen.

TCYK har tagit fram tre vägar för att få yrkesbevis, varav en väg är att validera sin kompetens via jobbet.

BEUM  utbildar besiktningsmän som sedan kan certifieras.