Besiktning & ansvar

Skulle en hiss skulle börja krångla eller beläggas med körförbud vid besiktning är det fastighetsägarens ansvar att den stängs av. En godkänd besiktning friar heller inte fastighetsägaren från ansvar, om en olycka skulle inträffa är fastighetsägaren ansvarig. Hon eller han är också alltid skyldig att rapportera olyckor och incidenter till tillsynsmyndigheten, i detta fall till byggnadsnämnden i kommunen.

Skötsel och underhåll ska ske löpande efter att hissen tagits i drift. Vid denna kontrolleras hissens funktioner enligt hissens skötselinstruktion. I skötsel ingår städning, smörjning och justering.