Besiktning & ansvar

Skulle en hiss skulle börja krångla eller beläggas med körförbud vid besiktning är det fastighetsägarens ansvar att den stängs av. En godkänd besiktning friar heller inte fastighetsägaren från ansvar, om en olycka skulle inträffa är fastighetsägaren ansvarig. Hon eller han är också alltid skyldig att rapportera olyckor och incidenter till tillsynsmyndigheten, i detta fall till byggnadsnämnden i kommunen.

Skötsel och underhåll ska ske löpande efter att hissen tagits i drift. Vid denna kontrolleras hissens funktioner enligt hissens skötselinstruktion. I skötsel ingår städning, smörjning och justering.

Hisservice – upphandla rätt

Eftersom kontinuerlig skötsel och underhåll av hissar ska göras behöver hissägare upphandla hisservice. Det är inte helt enkelt, så därför har SABO och Hissförbundet tagit fram skriften Upphandling av service av hiss. Här definieras begrepp som det kan råda förvirring kring. Det finns även ett minilexikon som beställare kan ha som stöd vid upphandling av hisservice och tre exempel på olika former av serviceavtal. De kan användas i sin helhet eller fungera som underlag vid upphandling.