–  Mer behöver göras för att vi ska komma till rätta med problemen. Sveriges Allmännytta ska bedriva ett systematiskt arbete med att stötta medlemsföretagen i deras arbete för sund konkurrens, sa Fredrik Rönning, ordförande för redaktionsrådet vid kongressen.

– Så länge det behövs kommer vi fortsätta att ta initiativ och samarbeta med andra aktörer för att det ska råda korrekta villkor och för att stoppa kriminaliteten i byggbranschen, underströk han.

Vägledning och ramavtal

I uttalandet av framhölls att Sveriges Allmännytta tillsammans med medlemsföretagen har arbetat fram en vägledning för ett systematiskt arbetssätt i syfte att komma åt fusket på arbetsplatserna.

Sveriges Allmännytta har också genomfört en ramupphandling som ger medlemsföretagen möjlighet att avropa tjänsterna upphandlingsstöd, bakgrundskontroll och arbetsplatskontroll. Syftet är att underlätta för medlemsföretagen att arbeta för sund konkurrens inom nyproduktion, renovering och förvaltning.

Läs hela uttalandet via länken nederst på sidan.