Många kommuner har bostadsbrist och runt om i landet är det alldeles för låg takt på nyproduktionen av bostäder. Den försämrade konjunkturen, med kraftigt ökade byggkostnader och minskad köpkraft för hushållen, gör att allt fler planerade byggprojekt nu stoppas av ekonomiska skäl.
För att åtgärda bristen behöver det byggas fler bostäder som så många som möjligt har råd med. Regeringen behöver forma en bostadspolitik som möjliggör fler hyresrätter med rimliga hyror. Att ge allmännyttiga bostadsbolag samma förutsättningar att bygga som privata är ett steg på vägen.

Sveriges Allmännytta har identifierat flera åtgärder som skulle sänka byggkostnaderna. En av åtgärderna som kan få snabb effekt och som inte kostar statskassan en enda krona är att undanta de allmännyttiga bolagen från lagen om offentlig upphandling (LOU).

Genom att anpassa LOU till minimikraven i EU-rätten blir det möjligt för de allmännyttiga och privata bostadsföretagen att verka på lika villkor. Det skulle ge kommunerna ett ännu starkare verktyg för bostadsförsörjningen.
Utan LOU kan allmännyttan bygga och renovera fler lägenheter som fler människor skulle ha råd med.

Hela artikeln om varför LOU bör avskaffas finns att läsa i Dagens samhälle.