– Vi beklagar Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, eftersom det ger konsekvenser för många av våra medlemmar. Att införa moms på debiteringen av el och vatten kommer att innebära en ökad administration, och därmed kostnader, säger Susanna Höglund, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Tidigare förhandsbesked

Bakgrunden till domen är att medlemsföretaget Gotlandshem, tillsammans med två bostadsrättsföreningar, förra året ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Deras fråga var om el och vatten som fastighetsägare debiterar utifrån de boendes faktiska förbrukning genom enskilda mätare i varje lägenhet behöver beläggas med moms.

De ville även få svar på om de, utifall sådan debitering anses som momspliktig, har rätt att göra avdrag för sin moms på inköp och installationer av anläggningar för el och vatten.

Skatterättsnämnden ansåg att upplåtelse av bostad och tillhandahållande av el och vatten utgör ”ett enda sammansatt tillhandahållande”. Därmed skulle det vara undantaget från momsplikt.

Ändrat av Högsta förvaltningsdomstolen

Men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen – som nu alltså slagit fast att sådana individuella debiteringar är momspliktiga (länk till hela beslutet återfinns nedan).

Sveriges Allmännytta återkommer om när moms måste börja tas ut på IMD – och även om och hur hyresförhandlingarna kan komma att påverkas.

Den andra frågan – om avdragsrätt för ingående moms – återförvisas av Högsta förvaltningsdomstolen till Skatterättsnämnden.

Låg moms på hyror

Sveriges Allmännytta har under lång tid arbetat för att bostadshyror ska beläggas med en låg moms, eftersom det skulle ge bostadsbolagen möjlighet att dra av sin ingående moms för nyproduktions- och förvaltningskostnader.

Om det blir verklighet skulle inte längre moms på IMD vara något problem, framhåller Susanna Höglund.

– Införande av en låg moms på bostadshyror och möjligheter att göra avdrag för moms på alla drifts- och investeringskostnader skulle undanröja de problem vi nu ser med införande av momsplikt på IMD av vatten och el. Då skulle samtliga intäkter och kostnader för bostäder kunna redovisas med skatteplikt inom momssystemet, säger hon.