Fastighet & Boende

Här samlas expertresurser inom fastighets- och boendeområdet. Enheten arbetar med frågor inom drift, förvaltning, byggherrerollen, miljö- och energifrågor, utemiljö, planfrågor, nyproduktion, underhållsplanering, renovering, upphandling, digitalisering, integration, hyresgästkommunikation, boende för äldre, trygghet och boinflytande.