– Det fantastiska med trädgårdsarbete är att du kan komma in och göra nytta från dag ett. Men sedan är resan att bli en riktigt duktig utemiljömästare rätt lång.

Därför behövs flera sätt att lyfta professionen, både genom certifikat och att visa att vägen till ett yrkesbevis har flera delmål, menar Lennart Wahlstedt.

– De yrkeskunskaper man behöver för att kunna sköta utemiljön på ett professionellt sätt ska vara definierade. Man ska kunna utvecklas på jobbet och säga att nu kan jag detta, då kan jag gå vidare till nästa bit.

Lennart Wahlstedt är även allmännyttans representant i Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté (TCYK), som arbetar med kunskapskrav och utfärdar yrkesbevis.

– 1985 tog branschen ett initiativ till att skapa yrkesbevis för att höja statusen på utemiljöyrken. Det ska finnas metoder för att vidareutvecklas inom sin tjänst. Men det ska också finnas många vägar in i yrket.

Mäta kvaliteten

Systemet med validering har nu utvecklats till ett verktyg med ett 40-tal olika moduler.

– Både vi på Poseidon och våra systerbolag Bostadsbolaget och Familjebostäder i Göteborg arbetar nu med validering.

Metodiken används också vid upphandling.

– Det handlar ju också om att få vettig kvalitet på det vi handlar upp och kunna mäta kvaliteten på utförarna.

Bäst med egen regi?

Fem av Poseidons sju förvaltningsdistrikt sköter utemiljön i egen regi. Två distrikt köper upp skötseln av entreprenörer, vilket skapar en bra grund för jämförelser.

– Om du har en väl fungerande egen regi, med bra arbetsledning och en struktur där alla gör det de ska, är det mer lönsamt än att ta in en entreprenör som också ska ha vinst. Men man kan också lära sig av hur entreprenörerna jobbar. Så det finns fördelar med bägge, säger Lennart Wahlstedt.

Mer i podden:

  • Hur attraherar man unga till utemiljöarbete?
  • Vad ska en utemiljöarbetare kallas?
  • Hur fungerar validering? Är det krångligt?
  • Plus och minus med förvaltning i egen regi och på entreprenad.

LYSSNA PÅ PODDEN

Hur höjer man statusen på utemiljöarbete?

Intervju med Lennart Wahlstedt.

15 februari 2021 | 17 minuter