Bakgrunden till uppdraget är att kommunerna i Sverige tolkar byggreglerna på olika sätt. Serietillverkare och byggherrar menar att detta försvårar uppförandet av seriebyggda hus genom att samma byggnad kan bedömas olika i olika kommuner. Detta får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser.

– När regeringsuppdraget kom förra året såg vi det som en viktig väg att öka förutsättningarna för att kunna bygga nytt till rätt pris. Alla allmännyttiga bostadsföretag som beställt Kombohus har hittills varit tvungna att få de tekniska egenskapskraven granskade i bygglovsprocessen, trots att de redan har granskats i andra kommuner flera gånger tidigare. Om förslaget vinner laga kraft kan det leda till ett betydligt bättre resursutnyttjande och framför allt en snabbare och smidigare process. En ren effekt av bland annat Kombohusens framgång, säger Jonas Högset, ansvarig nyproduktion och t.f. chef Fastighet & Boende, SABO.

Två alternativa lösningar

Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans. Båda förslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven inför startbesked inte längre görs av kommunerna.

De förslag som presenteras är:

  • certifierad sakkunnig
  • certifierat byggprojekteringsföretag

Båda alternativen är frivilliga och kompletterar dagens system.

– Det är glädjande att regering och myndigheter har lyssnat på branschen och tagit fram ett pragmatiskt förslag för en mer förutsägbar byggprocess. Trots att det är frivilligt så hoppas vi på att genomslaget kommer bli stort, säger Jonas Högset.

Läs hela förslaget på Boverkets hemsida.