För att göra det enklare för medlemsföretagen att bygga nya bostäder och samtidigt stimulera byggbranschen till teknisk innovation har Sveriges Allmännytta genom åren genomfört flera ramavtalsupphandlingar för Kombohus. Närmare 11 000 lägenheter har under de senaste tio åren byggts i Kombohus. 350 av dessa är lägenheter i småhus.

Men det senaste ramavtalet för småhus – det vill säga hus i en eller två våningar med ingång från markplan – avslutades maj 2022.

– Nu är det hög tid att dra igång en ny småhusupphandling. Det finns en efterfrågan på hyreslägenheter i småhus, särskilt i mindre städer. Det ger en fin möjlighet att bo med villakänsla även för den som inte har råd ett köpa sitt boende, säger Sofia Hansdotter.

Som ett led i upphandlingsprocessen och analysen av vilka krav på byggprocess, byggsystem och gestaltning som bör ställas för att få en bra bostadsprodukt öppnas nu en informationsförfrågan, en så kallad RFI (Request for information).

– Innan vi startar en ny upphandling behöver vi ta lärdom från marknaden om hur vi kan bidra till teknisk innovation för att få en ännu bättre och mer prisvärd produkt, säger Sofia Hansdotter.

Hoppas på många svar

Hon framhåller att en av framgångsfaktorerna för att kunna bygga prisvärda bostäder är ett industriellt byggande.

– Nu vill vi även utforska vad digitalisering kan tillföra byggprocessen och samtidigt utveckla det industriella byggandet. Vi vet ju sedan tidigare att industrialiserat byggande både ger högre kvalitet och ett lägre klimatavtryck, med mindre spill och mer kontrollerade processer genom byggnation i fabrik, säger Sofia Hansdotter.

Syftet med informationsförfrågan är att få en bild av vilka produkter, tjänster och funktioner som marknaden erbjuder.

– Vi hoppas få in svar från många husleverantörer, entreprenörer, arkitekter och andra aktörer som kan tänka sig att bidra till framtidens byggande av Allmännyttans Kombohus Små. Därför uppmanar vi alla medlemsföretag att sprida detta i era kontaktnät.

I visionen av utvecklingen av de nya Kombohusen finns en digital eller analog katalog/bostadsväljare med bostäder, lägenheter och hus, som innehåller byggsystem, teknisk beskrivning och gestaltningsprogram. Ett annat önskemål är ett generiskt förfrågningsunderlag som kan ligga till grund för ett lokalt genomförande.

– Att bygga i dessa tider är en utmaning för alla. Men våra Kombohus har gjort det möjligt för fler att bygga hus till bra pris, bra kvalitet och hållbarhet. Priset för att bygga Kombohus har legat 20–25 procent lägre än annat byggande, säger Sofia Hansdotter.

Fem mål

Inför den nya upphandlingen har följande mål satts upp:

  • att till rimliga kostnader kunna uppföra lägenheter i småhus av hög kvalitet, god energiprestanda och lågt klimatavtryck
  • fast pris på byggsystem och per lägenhet
  • att erbjuda en bostadsprodukt med en design med hög grad av variation för att kunna byggas i flertalet kommuner i Sverige
  • att stimulera utvecklingen av bostadsbyggnation för hyresmarknaden
  • att förkorta och förenkla processen av flerbostadshus, från beställning till färdigställande

– Bostäder behöver byggas både kostnadseffektivare och mer hållbart. Nu kavlar vi upp ärmarna för att hitta ett koncept med lägenheter i småhus som både håller över en tid och kan byggas till en rimlig kostnad, säger Sofia Hansdotter.

Erfarenheter från förra ramavtalet

Hon betonar att Sveriges Allmännytta också tar med sig erfarenheterna från det förra ramavtalet för småhus in i utvecklingsarbetet.

– De hinder bostadsföretagen då mötte handlade ofta om att det krävdes en för stor anpassning av husen till den plats och mark de skulle byggas på i förhållande till den gällande detaljplanen. Detta medförde en fördyring, även om kostnaden för själva huset var låg.

Utvecklingen kommer också att fokuseras kring att få in fler husmodeller eller byggsystem för bostadsföretagen att välja på – i stället för att enbart ha några få hustyper i urvalet – men samtidigt skapa en enkelhet vid projektutveckling och val av hus.

– Det finns önskemål från våra medlemsföretag att kunna göra egna upphandlingar där de får hjälp med husdesign, teknisk beskrivning och ett förfrågningsunderlag.

Det tidigare ramavtalet var också rangordnat, vilket upplevdes skapa flaskhalsar eftersom alla förfrågningar då först ska gå till en leverantör.

– När vi nu förbereder den nya upphandlingen vill vi därför först fråga marknaden hur de ser på de olika avtals- och upphandlingsformerna – är det bäst med ett stort ramavtal eller ska det vara egna lokala upphandlingar eller kanske ett dynamiskt inköpssystem?

Så hittar man RFI:n

För alla leverantörer och aktörer som vill svara på Sveriges Allmännyttas informationsförfrågan så finns den att hitta i upphandlingsdatabaserna Clira (som tills nyligen hette AreaChica) samt Opic.  Sök på RFI Kombohus Små eller på Sveriges Allmännytta. Sista svarsdatum är den 8 mars.

Aktuella ramavtal för flerbostadshus

Sveriges Allmännytta har sedan tidigare ramavtal för hus i 2–8 våningar, Kombohus Lamell och Kombohus Punkt. Ramavtalet löper till den 31 maj 2026.