Tryggare i Malmö

Satsningen presenterades på onsdagen vid en pressfrukost där ordförande Lars-Erik Lövdén, vice ordförande Lars Hedåker och vd Terje Johansson deltog.

– Det är väldigt positivt att MKB nu får möjlighet att satsa extra på trygghetsskapande åtgärder i Malmös bostadsområden. Det kommer att bidra till förbättrade bosociala förhållanden och en tryggare stad, säger Lars-Erik Lövdén.

De 100 miljonerna är en del av den reavinst på 600 miljoner som MKB får efter en försäljning av fastigheter till Rosengård Fastighets AB. Bolaget har bildats som ett led i stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah och är samägt av MKB, Fastighets AB Balder, Heimstaden och Victoria Park.

En lika stor summa kommer att användas för att utveckla området kring den tågstation som ska byggas i Rosengård och resterande 400 miljoner ska användas till förvärv.

– Nu finns stärkta förutsättningar för förvärv av mark och fastigheter vilket långsiktigt är centralt för MKBs utveckling och möjlighet att fortsätta hålla hög byggtakt, säger vice ordförande Lars Hedåker.

Satsningen på bosociala insatser fördelas i fyra delar:

• En särskild organisation som ska arbeta med trygghet, arbete och utbildning.
• En fond för ökad trygghet i hyresrätt där hyresgäster, civilsamhället och näringslivet bjuds in.
• Forskning på området.
• Stipendier till personer som visat på möjligheter, mod och engagemang och som utgör goda förebilder.

– Vi tror på ett trendbrott i Malmö med ökad upplevelse av trygghet inom 12–18 månader. Vi bedömer också att Malmös fastighetsmarknad är fortsatt gynnsam att investera i, säger MKB:s vd Terje Johansson.