Med fallande priser på bostadsrätter och byggbolag som hoppar av sina byggprojekt – betyder det att Sverige är färdigbyggt för den här gången?

– Jag skulle absolut inte uttrycka det på det sättet. Snarare behövs insikten om att vi behöver snarare rusta Sverige för en ökande befolkning. Redan till 2025–2026 förväntas vi vara 11 miljoner. Jag tror att vi snarare ska fråga för vem är det vi bygger, bygger vi för dem som verkligen efterfrågar?

— Jag tror att vi snarare ska fråga för vem är det vi bygger, bygger vi för dem som verkligen efterfrågar?

Catharina Elmsäter-Svärd, Sveriges Byggindustrier

Och det som borde byggas är en blandning av hyreslägenheter, bostadsrätter och egnahem, menar hon.

Om det då råder brist på bostäder som folk har råd att efterfråga, hur ska man få fram billigare bostäder?

– Ja, det där är ju verkligen en utmaning. Våra medlemsföretag behöver se över om det finns mer att göra med hjälp av ny teknik. Vi får se på digitalisering, standardisering och mera industriellt tänkande. Sedan har vi naturligtvis frågan om markpriser. Markpriserna spelar roll, hur vi bygger spelar roll och konkurrensen spelar roll.

Många har klagat på kommunernas höga markpriser. Är det en korrekt kritik?

– Jag kan förstå att det finns flera sidor av det myntet. Tittar man på produktionsdelen av byggkostnaden så kan ju markpriset ibland vara 50 procent eller mer. Ur ett kommunalt perspektiv, som skattebetalare, kan man förstås fråga om man ska sälja iväg marken för billigt eller för det den är värd. Men markprisfrågan är en viktig faktor att resonera kring.

Har byggbolagen delat upp Sverige emellan sig? Är det en oligopolmarknad? Borde det finnas mer byggkonkurrens? Är det bra att det kommer in utländska byggföretag? Hör mer i själva podden.

Lyssna på avsnitten om byggpriser och konkurrens

”Prisras på nya bostäder, bäst att sätta byggstopp innan krisen kommer.” Sant, falskt eller mittemellan?

Intervju med Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, som ser statsstöd till infrastruktur som en bra motor för bostadsbyggande.

3 maj 2018 | 25 minuter

Jonas Högset om fyra sätt att bygga billigare

Intervju med Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet, som vill att det börjar byggas för mindre plånböcker. Men hur?

2 maj 2018 | 23 minuter

Om Catharina Elmsäter-Svärd

Är nu:

vd för Sveriges Byggindustrier.

 

Tidigare:

Infrastrukturminister (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, 12 år som riksdagsledamot.

Mer:

Blev som 22-åring hotellchef på Stadshotellet i Södertälje.

Aktuell som:

Intervjuad i Radio Allmännyttan.