Allmännyttiga Treklöverns flagga vajar frimodigt över de hus som redan är inflyttade. Urplockade flyttkartonger ligger på de inglasade balkongerna, en sömnig katt sneglar fram ur en persiennglipa och taniga buskpinnar sticker upp ur leran.

På tomten intill råder ännu sedvanligt byggkaos. Närmare 60 byggarbetare kämpar mot klockan med andra husetappen. Köksskåp skruvas upp, murbruk slevas ur grova hinkar,  skottkärror körs fram och åter, takpapp rullas ut …

Marken runt husen är uppkörd och blöt, med breda valkar i den skånska leran. Ulf Bengtsson, Treklöverns vd, kliver hemvant kring bland ställningar och träspångar. Hälsar på arbetarna och pekar var kök och badrum ska inredas i de än så länge ganska råa husstommarna. Det märks att han följt projektet på nära håll – och länge.

Första upphandlingen 2015

Första upphandlingen gjordes redan sommaren 2015. Då fick bostadsbolaget in fyra anbud, alla långt över Treklöverns smärtgräns. Två av dem diskvalificerades eftersom de inte uppfyllt anbudskraven.

Återstod två anbud. När Treklövern valde det med lägst pris överklagade dock konkurrenten, med hänvisning till att anbudsvinnaren avvikit från vissa punkter i förfrågningsunderlaget – och fick rätt. Men eftersom det då bara fanns ett företag kvar utnyttjade Treklövern sin rätt att upphäva hela upphandlingen.

– Tur i oturen, konstaterar Ulf Bengtsson. Vid den tiden hade också Treklövern fått möjlighet att köpa till granntomten. Byggprojektet blev därmed mer än dubbelt så stort, vilket borde sänka kvadratmeterpriset.

Äldre glad man i varselväst med grön bygghjälm på huvudet

Ulf Bengtsson på plats vid bygget.

Samtidigt hade SABO börjat skönja ett ljus från andra sidan Östersjön. Kunde det månne finnas fler och billigare anbud att hämta därifrån? I maj 2016 ordnade organisationen därför en resa till Polen med affärsnyttiga kontakter som mål. Ulf Bengtsson var en av dem som anmälde sig, tillsammans med ett tjugotal kollegor från andra bostadsbolag och med byggprojekt på över 2 000 lägenheter i bagaget.

Imponerad av polska byggbolagen

Efter tre dagars studiebesök och möten med fem polska byggbolag var Ulf Bengtsson imponerad. De hus som förevisats höll hög och förtroendeingivande kvalitet.

– Men jag var ändå lite uppgiven. Vårt projekt det låg ju så nära i tiden. Jag trodde inte de polska företagen var beredda att fatta beslut med så kort varsel.

Därför blev han förvånad när byggföretaget Tulcon hörde av sig bara några dagar efter hemkomsten. En junidag kort därefter anlände en företagsledningstrio till Klippan för att titta på tomtmarken. Och minsann, i augusti landade ett anbudskuvert avsänt från Polen – med en prislapp som var tio miljoner kronor lägre än i de två kuverten från Sverige.

Polskt anbud behövde förkastas

Glädjen grusades dock när det polska anbudet behövde förkastas. Tulcon hade nämligen inte presenterat något referenshus, vilket var ett upphandlingsvillkor.

– Det kändes för jävligt. Vi hade ju fått ett sånt kanonpris av dem. Kanske var det språkförbistring, men de hade inte förstått att de skulle ha med ett referenshus som de byggt åt en kund, inte i egen regi.

— Man ska inte tro att vi i Sverige bygger så mycket bättre än andra länder. Många gånger är det tvärtom.

Ulf Bengtsson, vd på Treklövern i Klippan

Men under anbudsutvärderingen visade det sig att det ena svenska byggbolagets omsättning var för liten – och att det andra bolaget överskridit den maxgräns på 17 000 kronor per kvadratmeter som Treklövern hade satt upp. Därmed förkastades också båda de svenska anbuden, och upphandlingen avbröts. Även denna gång.

Upphandlingsärmarna fick således kavlas upp för tredje gången – och när kuvertöppningen avhölls i oktober 2016 hade Tulcon rättat till sin tidigare miss. En viss prispress hade också infunnit sig: de två svenska anbuden, som var från samma bolag som i upphandling två, hade sänkt sina prislappar. Men fortfarande var Tulcons anbud fem miljoner kronor billigare – omkring sju procent under de svenska.

Tredje gången gillt

Ulf Bengtsson och hans kollegor var nöjda och ville nu så snabbt som möjligt ha underskrivna avtal. Kontrakten mejlades utan tidsspillan till Tulcon. Men sedan blev det tyst.Ulf Bengtsson mejlade och påminde. Tulcon svarade visserligen, men de utlovade återkopplingarna sköts fram gång på gång.

– Vi förstod inte vad som var fel. Det började kännas lite oroligt, berättar Ulf Bengtsson. Till slut tog bostadsbolaget kontakt med Polsk-svenska handelskammaren – som direkt förstod problemet.

– De förklarade vad jag gjort för fel: man kan inte bara skicka handlingar och få dem påskrivna. Man ska ses och få förtroende för varandra. Så jag och min ordförande flög ner till Polen och blev hämtade av deras chaufför på flygplatsen, som körde oss till deras kontor i Ostrzeszów – och sedan lossnade allting.

Först fick bostadsbolaget vara med om ett slags generalrepetitionsmöte med Tulcons tjänstemän. Därefter kom ägaren till bolaget in i rummet och samma frågor gicks igenom en gång till, ömsom på engelska, ömsom på tyska. Sedan skrevs kontrakten under, ägarens son tog fram sin kamera och porlande vin hälldes upp.

– Äntligen hade vi fått kontraktet i näven, berättar Ulf Bengtsson.

Äntligen igång

Några månader senare startades bygget och därefter har det mesta flutit på riktigt bra, berättar han. Emellanåt har dock byggkulturkrockar uppstått – som att Tulcon inte projekterat husens el- och vvs-installationer tillräckligt väl på förhand, som föreskrivits i avtalet, utan i stället haft för avsikt att dokumentera dem i efterhand.

Andra olikheter har varit av godo. Ulf Bengtsson har exempelvis imponerats av vissa byggdetaljer, som att fönsterblecken fått skyddande lister, att taken har nedhängande nockpannor på gavlarna och att fönsterbänkarna har rundade kanter. Besiktningarna har också bekräftat att husen håller en hög kvalitet.

– Det är mer arbetat, lite som vi hade i Sverige på femtiotalet. Man ska inte tro att vi i Sverige bygger så mycket bättre än andra länder. Många gånger är det tvärtom, säger Ulf Bengtsson.

En annan skillnad är att många fler byggarbetare varit på plats.

– De arbetar på ett annat sätt. De har till exempel inte så mycket underentreprenörer, de klarar av det mesta själva.

Kanske inte fler polska byggen framöver

Men trots att Ulf Bengtsson är nöjd med resultatet lutar det inte åt fler polska byggen framöver. Konjunkturen i Polen har på senare tid vänt uppåt rejält. Efter juluppehållet var det 25 byggarbetare som inte kom tillbaka till Klippan.

– Så då fick Tulcon problem innan de hittade ersättare. Det är en enorm brist på arbetskraft i Polen, och lönerna har stigit. Nu kanske vi får vända blicken åt andra länder i stället, i alla fall om vi vill behålla samma prisnivå, säger Ulf Bengtsson.

Treklövern

Namnet:

Namnet på företaget kom till genom en namntävling bland hyresgästerna och det vinnande förslaget blev Treklövern som symboliserar de tre kommundelarna Ljungbyhed, Östra Ljungby och Klippan.

Antal lägenheter:

Cirka 1 000.

Antal anställda:

12 personer.

Kommuninvånare:

Cirka 17 000.