Kombohus Lamell ingår i det senaste ramavtalet för Allmännyttans Kombohus, som kan tecknas med tre olika leverantörer. Avtalet med Stångåstaden är det första som tecknas för Kombohus från polska Unihouse.

– Vi är mycket glada över uppdraget. Det är vårt första kontrakt i Kombohusprogrammet och vi betraktar det som ett mycket viktigt steg för oss på den svenska marknaden, säger Michal Urbankowski, säljansvarig på Unihouse.

Modellen är Unihouse Kombohus Lamell I, som är ett smalt hus utan fönster på gavlarna. Det innebär att flera hus kan placeras sida vid sida. I Skäggetorp byggs fyra trevåningshus ihop till en byggnad på runt 115 meter.

– Vi valde lamellhuset för att det passar bäst ihop med den intilliggande miljön och övriga hus runtomkring, berättar Michael Stenberg.

Trämateral viktigt för husvalet

Även byggmaterialet var viktigt i husvalet. Skäggetorp är byggt under miljonprogramstiden med betong som dominerande byggmaterial.

– Nu vill vi ha trähus för att variera materialen i området. Stångåstaden har hittills inte byggt så mycket i trä.

Unihouse lamellhus har stommar och fasad av trä samt lägst energiförbrukning av de tre husleverantörerna.

Brandskadat hus rivs

På platsen där Kombohuset ska byggas pågår i dag rivning av det trevåningshus som skadades av en kraftig brand förra sommaren. Rivningen startade i augusti och beräknas vara klar i februari.

– Det har varit en lång process, med rivningslov och dialog kring bygglov, så det är mycket skönt att vi nu gått iland med ett avtal –  och att byggnationen kommer att gå så fort, säger Michael Stenberg.

Bygget av det nya huset ska starta i maj nästa år och inflyttning ungefär ett år senare. De hyresgäster som evakuerades i samband med branden kommer att få förtur till de nya lägenheterna.

Lyft för stadsdelen

Huset byggs i färdiga moduler i Unihouse stora fabrik i Polen och sätts sedan samman på plats i Skäggetorp.

– Det glädjer oss att avtalet nu är signerat och att vi får möjlighet att bygga ett nytt hus i Skäggetorp. Det nya huset blir ett lyft för hela stadsdelen och innehåller tio lägenheter fler än det huset som brann vilket är positivt. Valet av Kombohus gör att produktionskostnaderna och därmed även hyrorna hålls nere, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Unihouse är dotterbolag till Unibep, ett av Polens största byggbolag.

Huvudentreprenören tar ansvar

Den senaste tiden har det varit stor uppmärksamhet kring frågan om sund byggkonkurrens och att motverka fusk och kriminalitet i byggandet. I allmännyttans senaste ramavtal för Kombohus ingår avtalsparagrafer som tydliggör att huvudentreprenören har ansvar för kontroller och regelefterlevnad hos sina underentreprenörer, samt en begränsning till maximalt två underentreprenörsled.