Omkring 600 000 barn i Sverige bor i hyreslägenheter och en stor del av dem bor inom allmännyttan, konstaterar Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta och författare till den nya vägledningen.

– Så det är ju uppenbart att allmännyttan har en stor påverkan på barn och deras möjligheter till goda levnadsvillkor och livschanser. Redan nu gör också allmännyttan stora insatser när det gäller social hållbarhet, framhåller hon.

Barnperspektivet kan till exempel vara relevant när det gäller utemiljöer, ombyggnader, områdesutveckling, störningsärenden, vräkningar och mycket annat. Ett sätt att påbörja arbetet med att uppfylla barnkonventionen kan vara att se över de beslut, styrdokument och rutiner som på olika sätt rör barn, menar Åsa Schelin.

– Men allt behöver inte komma på plats på en gång. Det här är ett jobb som kan växa fram och utvecklas över lång tid.

Verktyg och konkreta exempel

I den nya vägledningen Bostadsbolaget och barnen finns konkreta verktyg för hur barnrättsperspektivet kan föras in i bostadsbolagens verksamhet – däribland en checklista och förslag till rutiner för olika yrkesroller. Dessutom delar många anställda på bostadsbolag runt om i landet med sig av sina råd och erfarenheter.

En av dem är Johan Björnqvist, urban utvecklare på Halmstads Fastighets AB, som även medverkar på det webbinarium där vägledningen lanseras (läs mer nedan). Han kommer att berätta om ett projekt där barn och unga tillsammans med bostadsbolaget och en teknikskola utformade ett barntillvänt gångstråk med solrostema i ett bostadsområde.

I grunden handlade projektet om att ge barn och unga boinflytande, menar Johan Björnqvist. Dessutom innebar det en naturlig väg in i klassrummen, där han bland annat kunde prata med eleverna om de många bränder som förekommit i området.

Synpunkter från Barnombudsmannen

På seminariet medverkar också Lisa Ivarsbacke, som är utredare på Barnombudsmannen och leder ett regeringsuppdrag för att stödja statliga myndigheter att tillämpa barnrättsperspektivet. Hon kommer att ge sin syn på den nya vägledningen – och även tips och råd för att komma igång med arbetet med barnets rättigheter.