– Det är för mycket prestige och låsningar i bostadspolitiken. Vi behöver skapa handslag över partigränserna. Det har vi hittills inte lyckats med, konstaterade Per Bolund när han gästade kongressen för Sveriges Allmännytta (som då fortfarande hette SABO).

Bostadsbranschen är kapitalintensiv och man behöver veta vad som väntar, framhöll han.

– Men tyvärr är det inte så lätt att hitta långsiktiga lösningar i bostadspolitiken. Politiken har inte levererat det som behövs.

Samarbetet mellan MP, S, C och L i det så kallade 73-punktsprogrammet ger nu förutsättningar för långsiktighet i bostadspolitiken, menade Per Bolund.

– Det kommer att bli kompromisser i politiken, och det speglas i januariavtalet. Men jag hoppas att vi kan samlas i en ännu bredare krets i riksdagen och komma överens om bostadspolitiken. Jag tror att det finns förutsättningar för det.

För snabba ryck

Han nämnde investeringsstödet som ett exempel på otrygghet i byggförutsättningarna.

– Där har det varit för snabba ryck. Inte alls så långsiktigt som ni aktörer förtjänar. Jag är därför mycket glad att det nu finns ett bemyndigande som gör att ansökningar kan beviljas och att vi nu kunnat minska på otryggheten, sa han.

Per Bolund berättade att han just besökt Luleå, där man pausade ett byggprojekt när investeringsbidraget såg ut att frysa inne – men där man nu andats ut och satt i gång att bygga ett helt nytt bostadsområde.

– Vi har sagt att vi ska behålla investeringsstödet framåt, och nu ser vi över hur reglerna ska se ut. Jag hoppas att vi så fort som möjligt kan berätta hur det blir, sa han också.

Skattepolitiken påverkar

Per Bolund, som ju även är finansmarknadsminister, betonade att han tror att det är en fördel att bostadsfrågorna nu flyttat in på finansdepartementet.

–  Skattepolitiken påverkar ju bostadsmarknaden. Och det har konstaterats att det är olika förutsättningar för hyresrätt och bostadsrätt. Vi ska komma tillbaka med en större genomgripande översyn av skattesystemet.

Per Bolund lyfte också allmännyttans roll.

– Allmännyttan är viktig. När byggbranschen fyllt nischen med dyra bostadsrätter fortsätter allmännyttan att bygga hyresrätter. Det visar på en styrka i allmännyttan och ger en bra bredd på bostadsmarknaden.

Lyfte fram Öbo

Allmännyttan är ofta ett nav som bygger social trygghet i bostadsområdena, sa bostadsministern, och lyfte särskilt fram värdföretaget Örebrobostäder, som börjat med sociala krav i sina upphandlingar.

– Det gör att det går att få in en fot på arbetsmarknaden, via praktikplatser och jobb. Här har allmännyttan varit en föregångare – sedan kan kommunen komma efter.

– Jag vill tacka alla goda krafter i allmännyttan, sa Per Bolund.

Det visade sig också att ministern hade stenkoll på Allmännyttans klimatinitiativ, som han var mycket imponerad av.

– Ni har höga ambitioner att bli klimatneutrala till 2030, och minska energianvändningen med 30 procent. Jag vill tacka för dessa kloka beslut.

– Jag tror att många hyresgäster vill vara del av lösningen på klimatutmaningen.