Sommaren 2020 brann det i en fastighet i stadsdelen Skäggetorp i Linköping, och 36 lägenheter blev förstörda. Men snart blir det nytt liv på platsen.

Nu förbereds marken för byggnation av ett nytt trevåningshus, som kommer att innehålla tio lägenheter mer än det bostadshus som brann ned.

– Vi är glada att arbetet nu är igång och att vi för första gången på länge kommer att kunna erbjuda nyproducerade hyreslägenheter i Skäggetorp, säger Fredrik Törnqvist.

Det nya huset är ett Kombohus Lamell från Unihouse, avropat från Sveriges Allmännyttas ramavtal.

– Avtalet innebär att Stångåstaden relativt snabbt har kunnat få tillgång till färdigupphandlade bostäder med bra standard, låg klimatpåverkan och till en rimlig produktionskostnad.

Unihouse första byggstart

Unihouse är en av tre leverantörer i ramavtalet för den nya generationens Kombohus.

– Vi har ju tre fantastiska leverantörer i det nya avtalet som kan bygga både snyggt, snabbt och klimatsmart. Möjligheten att kunna ge våra medlemmar prisvänliga hus med bra kvalitet och mycket god energiprestanda är unik i en tid av både höga byggpriser och energikostnader, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Hon gläds särskilt åt att Unihouse nu får sin första byggstart i Sverige.

– Det är väldigt roligt att Stångåstaden nu blir först med att bygga Unihouse Kombohus Lamell.

– De har gjort en fin anpassning av husen mot tomten och i samklang med det befintliga området. De får även ett hus som har låg klimatpåverkan både genom valet av trä som material och genom den låga energiförbrukningen, säger Sofia Heintz.

Pressat byggtid och pris

Huset byggs till stora delar i färdiga moduler i Unihouse stora fabrik i Polen och sätts sedan samman på plats i Skäggetorp. Prefabriceringen gör att byggtiden på plats förkortas.

– Valet av Kombohus har medfört att vi kunnat pressa både byggtid och pris.

– Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett nyproducerat boende av hög kvalitet till en rimlig månadskostnad, säger Fredrik Törnqvist som inte bara är vd på Stångåstaden utan också ordförande i Sveriges Allmännyttas byggherreråd.

Montering efter årsskiftet

Planen är att huset monteras efter årsskiftet när modulernas levereras. Inflyttning för hyresgästerna beräknas bli under hösten 2023.

– Huset blir ett lyft för hela stadsdelen och ett bevis på att vi satsar långsiktigt i Skäggetorp, säger Fredrik Törnqvist.

Unihouse är dotterbolag till Unibep, ett av Polens största byggbolag.

Så fördelas de 46 lägenheterna

Antal Kvm Månadshyra
1 rum och kök 5 32 5 096 kronor
2 rum och kök 19 48 7 601 kronor
3 rum och kök 17 75 10 279 kronor
4 rum och kök 5 89 11 920 kronor