Unihouse är en av de vinnande leverantörerna i den senaste stora ramavtalsupphandlingen för Allmännyttans Kombohus. Det är ett stort polskt byggföretag med egen fabrik för tillverkning av prefabricerade flerbostadshus i trä.

Unihouse lamellhus i Kombohusfamiljen finns i två konceptmodeller: ett djupare hus med fönster åt alla håll och ett smalare hus med fönsterlösa gavlar. Flera hus kan då kopplas ihop till en sammanhängande husrad.

Nu har Unihouse tagit fram sju nya exempelbilder för att visa på de stora möjligheterna att variera modellhusen för att passa in på den plats de ska byggas på – och anpassas till detaljplan och kommunens krav.

– De allra flesta allmännyttiga bostadsföretag som är intresserade av våra ramavtalshus vill också kunna göra anpassningar. Många vill också söka investeringsstöd, vilket till exempel kan innebära att lägga till fler ettor i sammansättningen av lägenheter, säger Michal Urbankowski.

Solpaneler och laddstolpar

Miljöfrågor är viktiga för allmännyttan, konstaterar han.

– Det är vanligt att vilja lägga till solpaneler, bergvärme och laddstolpar för elbilar. Flera siktar mot att kunna bygga enligt certifieringen för Miljöbyggnad silver.

Det finns också ett stort intresse för att bygga trygghetsboenden, berättar Michal Urbankowski.

– Vi har en option för trygghetsboende, med bland annat gemensamhetslokal och bredare korridorer i bottenvåningen, antihalkgolv, kontrastbelysning och utrymme för parkering av större rullstolar.

Svenska arkitekter

Har ni svenska arkitekter inkopplade för att göra lokala anpassningar av husen?

– Vi har egna arkitekter, men vi samarbetar också med flera arkitektkontor i Sverige, till exempel för att förbereda bygglovsritningar, ventilation, installationer och göra klimatdeklarationer. Vi har en grupp hos som bara jobbar med Kombohus och även en svensk konsult på heltid.

Har ni påverkats av de stigande materialpriserna?

– Ja, det har vi, och det finns stor efterfrågan på att bygga både flerbostadshus och villor i trä, även i Polen. Men nu har de första tecknen kommit från USA på att virkespriserna kan gå ned, så det hoppas vi på.

Och ni har fortfarande resurser och möjligheter att leverera hus?

– Ja absolut! Vi står fast vid att kunna hålla en genomsnittlig tid av själva bygget på 6 månader. Vi prioriterar förfrågningar inom ramavtalet för Kombohus framför andra kunder. Dessutom tecknar vi inte kontrakt om vi inte kan leverera.

Besök i fabriken

Michal Urbankowski betonar alla allmännyttiga bostadsföretag är välkomna att göra ett studiebesök i den stora fabriken i nordöstra Polen, där Kombohusen tillverkas.

– Nu är det ju fortfarande lite speciellt reseläge med tanke på covidpandemin, men vi hoppas få visa upp vår fabrik för många när coronaläget har stabiliserat sig, säger han.

Foton och fakta på samlingssidan

Alla fakta om Unihouse Kombohus Lamell och specifikationer kring avrop finns på en egen landningssida här på webben. Där finns också alla nya bilder och dessutom tre filmer som visualiserar de två olika koncepthusen och hur interiören ser ut inne i lägenheterna.

Hur frågan med stigande priser på trämaterial hanteras i ramavtal finns att läsa via en av länkarna nedan.