Tävlingen arrangeras av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

Tolv kriterier

En oberoende jury granskar alla nominerade projekt utifrån tolv kriterier om bland annat arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen, hållbarhet, nytänkande och lägenheternas funktionalitet.

Juryn har i år valt att lyfta fram fyra finalistbidrag i stället för som tidigare tre.

– Nu kommer juryn att besöka de fyra finalistprojekten på plats. Att få höra vad de som jobbat med projektet själva berättar och att se och höra hur de nya boendemiljöerna upplevs är mycket värdefullt, säger Sofia Hansdotter.

Efter studiebesöken går juryn igenom den fördjupade informationen om projekten och utser därefter en vinnare.

Vinnaren avslöjas i Luleå

Vinnaren presenteras under Allmännyttans Fastighetsdagar, som hålls i Luleå den 28–29 maj.

Under konferensen kommer även deltagare från de fyra bästa byggena att berätta om sina erfarenheter från projekten.

Här är de fyra tävlingsbidrag som nu tävlar om att bli Allmännyttans bästa bygge 2024:

Fristadbostäder – Prästhöjden

29 lägenheter i ett trygghetsboende för 70-plussare, med gemensamhetslokal, gästrum och gymlokal. Ett trähus med stomme helt i massivträ och traditionell fasad målad med falu rödfärg. Ambitionen har varit att använda trä i så stor utsträckning som möjligt och även visa det genom att exponera trä i trapphus, entréer och inne i lägenheterna – även den bärande stommen.

Flygbild rött flerbostadshus i trä omgivet av tallar och andra träd

Trä rakt igenom är ett tema för Prästhöjden, där ambitionen även var att rita ett hus som utgår från platsen och spara så mycket som möjligt av orörd natur.

Antal lägenheter: 29
Plats: Fristad, Borås
Byggherre: Fristadbostäder
Arkitekt: Tengbom
Entreprenör: Olofsson Bygg & Entreprenad
Investeringsstöd: Ja
Snitthyra: 1 650 kronor per kvm
Energianvändning: 75 kWh per kvm och år

Ur juryns motivering:

Vackert och fint inplacerat äldreboende intill skogen, där det syns att de boende trivs. Karaktären är en långt driven träarkitektur förankrad i den svenska träbyggnadstraditionen. En fint vidareutvecklad tradition med länkar till Jan Gezelius arkitektur, för att nämna en hållpunkt i denna utvecklingslinje som tar den traditionella svenska träarkitekturen in i modern tid.”

Helsingborgshem – Pålsjö äng

Tre flerbostadshus och två radhuslängor med sammanlagt 73 lägenheter nära jordbruksmiljö, byggt med så kallad klimatförbättrad betong och enkelbränt tegel. Under byggtiden drevs byggbodar och eldrivna maskiner av el från solceller som satt på byggbodarna. Nu kommer fastighetselen från solceller på bostadshusen.

Taken på förråd och miljörum har sedumtak för att fånga upp regnvatten. Gårdspump med vatten och genomsiktliga tak på innergårdarnas pergola ska skapa trygga mötesplatser.

Antal lägenheter: 73
Plats: Helsingborg
Byggherre: Helsingborgshem
Arkitekt: Möller Arkitekter
Entreprenör: NCC
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 1 994 kronor per kvm
Energianvändning: 54–59 kWh per kvm och år

Ur juryns motivering:

Ett innovativt och imponerande projekt genom det stora fokuset på klimatarbetet genom hela projektprocessen. Klimatavtrycket har minskat till 187 kg/co2 genom att ställa tydliga krav i upphandlingen och sedan följa upp. Projektet har arbetat med att optimera konstruktionen och klimatförbättrad betong. Även fokus på minskat spill. Husen har en gestaltning som önskar ta fatt i den skånska tegeltraditionen och använder en rad olika nyanser på tegel för att skapa variation inom området.”

LW Fastigheter – Kvarteret Jublet

Fyra byggnader invid Malmfjärden i centrala Kalmar, med 47 hyresrätter, 49 bostadsrätter och möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Fasaderna mot gatan har en stadsmässig karaktär. Mot parken har gårdshusen en mjukare karaktär med fasad av cederpanel. På fasaderna finns vajrar som över tid ska låta grönska klä balkongerna. Grundförstärkt källarplan under havsytenivån och underjordiskt garage.

Fasaderna mot gatan har en stadsmässig karaktär med kalkstensbeklädnad och franska balkonger.

Antal lägenheter: 47
Plats: Fredriksskans, Kalmar
Byggherre: LW Fastigheter och Projektbyggaren/Grenåligruppen
Arkitekt: Marge Arkitekter
Entreprenör: Multibygg
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 004 kronor per kvm
Energianvändning: 59 kWh per kvm och år

Ur juryns motivering:

Ett ambitiöst och stiligt gestaltat projekt och stadsmässigt kvarter i Kalmar med fina arkitektoniska kvaliteter. Projektet har tilltalande bostadskvaliteter med stora generösa balkonger och ambitiös gård som är lummigt och personligt. Planlösningarna har tagit fasta på det strikta fasadupplägget och resultatet är ljusa öppna lägenheter med stora boendekvaliteter, som i vissa delar överraskar med sina planlösningar.”

SKB – Kvarteret Skrönan

114 lägenheter i sex flerbostadshus framför ett skogsparti, varsamt anpassade till terrängen och för att fungera som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen. Mellan de två husgrupperna ligger ett stenklätt gårdshus med tvättstuga, miljörum och en gemensamhetslokal som har en egen pergolaförsedd uteplats och eget kök. För att underlätta cykling året runt finns tre kategorier av cykelparkering: utomhus, i gatunivå och i källare för långtidsförvaring. De boende har också tillgång till spolplats där cyklar kan rengöras.

Husen är i fyra våningar med en femte indragen våning, för att ge en känsla av stadsvilla snarare än punkthus. Arkitekturen är enkel, med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur.

Antal lägenheter: 114
Plats: Nockebyhov, Stockholm
Byggherre: SKB
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Entreprenör: Byggpartner i Dalarna
Investeringsstöd: Nej
Snitthyra: 2 100 kronor per kvm
Energianvändning: 62 kWh per kvm och år

Ur juryns motivering:

”Husen är välbyggda med gedigna material utifrån ett stadsmässigt perspektiv, för att stå här i 200 år. Resultatet vittnar om ett erfaret och engagerat arkitektarbete. Från helhet till planlösningar och ner till detaljering bär detta projekt en omsorg och en ambition som genomsyrar hela projektet från alla inblandade parter. De boende står i centrum av de väl planerade lägenheterna med genomtänkta utblickar, siktlinjer och ljusinsläpp från flera väderstreck.”

Juryn för Allmännyttans bästa bygge 2024

Johan Casselbrant, arkitekt SAR/MSA, chefsarkitekt och huvudägare av Kanozi Arkitekter
Anna Heide,
affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Gunilla Kronvall
, arkitekt RIBA SAR/MSA, senior konsult i egna bolaget Atelier 01 arkitektur
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)
Louise Wall, hållbarhetschef på HSB Riksförbund

Läs mer om juryns medlemmar samt alla 20 tävlingsbidrag via länkarna nedan.

Läs juryns fullständiga beskrivning av Prästgården

Vackert och fint inplacerat äldreboende intill skogen där det syns att de boende trivs.

Karaktären är en långt driven träarkitektur förankrad i den svenska träbyggnadstraditionen. En fint vidareutvecklad tradition med länkar till Jan Gezelius arkitektur, för att nämna en hållpunkt i denna utvecklingslinje som tar den traditionella svenska träarkitekturen in i modern tid.

Projektet innehåller ett smalt urval omsorgsfullt planerade lägenheter med planlösningar som innehåller stora boendekvaliteter och intressanta rumssamband. Värt att särskilt lyfta fram är möjlighet till rundgång med parallellköket i centrum i en planering där matplatsen också får sin givna placering vid fönster. Här har arkitekten skapat attraktiva bostäder med säker och trygg penna.

Imponerande val av placering av gemensamhetslokal högst upp i huset med fina utblickar över skogen. Faciliteter som gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och gym skapar ytterligare mervärden i boendet.

Genomtänkt och välgjort hantverk i den invändiga träkonstruktionen med fin omsorg om detaljer.

Medvetna materialval genom bedömning och uppföljning av materialval i Sundahus genom hela projektet. Lågt klimatavtryck genom val av trä i stomme och bra energiprestanda med fjärrvärme och solceller som ger ett bra tillskott av energi.

Läs juryns fullständiga beskrivning av Pålsjö äng

Ett innovativt och imponerande projekt genom det stora fokuset på klimatarbetet genom hela projektprocessen. Klimatavtrycket har minskat till 187 kg/co2 genom att ställa tydliga krav i upphandlingen och sedan följa upp. Projektet har arbetat med att optimera konstruktionen, klimatförbättrad betong samt se över vilken kvalitet på betong som används på vilken plats.  Även fokus på minskat spill i produktionen.

Husen har en gestaltning som önskar ta fatt i den skånska tegeltradititionen och använder en rad olika nyanser på tegel för att skapa variation inom området. De lägre radhuslängorna är klädda i skivmaterial med inslag av tegel. Just kombinationen av tegel och skivmaterial i plåt i projektet ger tydlig identitet åt boendemiljön. Tegeldetaljer som ger variation i fasaden tillsammans med fin belysning och andra detaljer lyfter helhetsintrycket.

Bebyggelsen placeras runt gårdar där man har ansträngt sig för att skapa sociala ytor och flytta närvaron av bilar till under mark eller utanför gårdarna. Mycket av arkitekturen präglas av den tydliga hållbarhetsagendan i projektet, och särskilt taken ger karaktär åt projektet. På de högre flerfamiljshusen genom stora ytor med solpanel, och genom de gröna taken på radhusen.

Planlösningarna är rationella och ger goda boendekvaliteter på ofta liten yta. Lägenheternas balkonger har fått extra omsorg för att bli attraktiva extra rum för de boende. Lägenheterna har bra bostadskvaliteter med bra planerade kök och rumsligheter samt en bra variation på storlekar på lägenheter.

Läs juryns fullständiga beskrivning av kvarteret Jublet

Ett ambitiöst och stiligt gestaltat projekt och stadsmässigt kvarter i Kalmar med fina arkitektoniska kvaliteter. Projektet har tilltalande bostadskvaliteter med stora generösa balkonger och ambitiös gård som är lummigt och personligt.

Planlösningarna har tagit fasta på det strikta fasadupplägget och resultatet är ljusa öppna lägenheter med stora boendekvaliteter, som i vissa delar överraskar med sina planlösningar. Köket är till exempel betydligt större än vardagsrummet i ett flertal lägenheter och speglar kanske bättre vår samtid och fokus på otvungen samvaro med måltiden i centrum.

Med ett utmanande läge har stor vikt lagts vid att ta hänsyn till framtida klimatförändringar och översvämningsrisker. Material har valts från lokalproducerat såsom småländsk furupanel och kalksten från Öland för att minimera klimatavtryck och främja god kvalitet i material. Gården som mötesplats samt att goda materialval som ska hålla över tid.

Läs juryns fullständiga beskrivning av kvarteret Skrönan

Fina och omsorgsfullt gestaltade bostäder i utkanten av Nockebyskogen i Bromma där sex stycken flerbostadshus ligger fint inplacerade i en sluttning. Arkitekturen i nyfunkis passar väl in i området. Karaktären är låga punkthus eller så kallade stadsvillor, som i detta läge känns självklara och skapar mycket goda förutsättningar för ett attraktiv boende.

Husen är välbyggda med gedigna material utifrån ett stadsmässigt perspektiv för att stå här i 200 år. Resultatet vittnar om ett erfaret och engagerat arkitektarbete. Från helhet till planlösningar och ner till detaljering bär detta projekt en omsorg och en ambition som genomsyrar hela projektet från alla inblandade parter.

De boende står i centrum av de väl planerade lägenheterna med genomtänkta utblickar, siktlinjer och ljusinsläpp från flera väderstreck. Balkongerna är väl tilltagna och går över hörn som vetter mot skogen.

Stort fokus har lagts på sociala och trygghetsskapande kvaliteter i form av bra tilltagna gemensamma ytor, både ute och inne. Projektet har haft fokus på att möjliggöra för de boende att i vardagen lätt kunna göra rätt (både vad gäller avfallshantering och energianvändning) genom gemensamma lösningar. Projektet har installerat solceller, bergvärme och FTX och haft fokus på att skapa en byggnad med låg energianvändning. Lösning för dagvatten med växtbäddar ger positiv påverkan på biologiskmångfald genom årstidsvarierad växtlighet.