Att förflytta de så kallat utsatta områdena till att bli vanliga bostadsområden är en fråga Kicki Björklund brinner för.

– Det är viktigt att det är rent och snyggt och att det inte finns något som ser trasigt ut. Även om man måste städa och städa och städa så får man fortsätta städa. Laga saker direkt. Det ska inte finnas något som signalerar otrygghet.

– Det är ju egentligen det som kallas för förvaltning.

För att klara det måste bostadsbolagen vara närvarande längre tid ute i bostadsområdena, menar hon.

– Vi ska vara där på kvällen när alla våra hyresgäster är där. Speciellt i de utsatta områdena. Det är då saker händer och det är då vi kan göra störst skillnad.

Det låter dyrt, att städa jämt, åtgärda direkt och att vara där hela tiden?

– Det är ännu dyrare att låta bli! Vi måste sluta med den här kortsiktiga kostnadsjakten, vi måste tänka långsiktigt och bygga våra områden så att alla områden funkar lika bra. Och tänka lite större, inte på varje enskild fastighet utan på hela områden.

– Man kan inte titta på att varje liten grej ska vara lönsam, man måste se till helheten, säger Kicki Björklund, som också är ledamot i Sveriges Allmännyttas råd för social hållbarhet.

Återta torgen

Bostadsbolaget ökar nu fokus på sina förortstorg.

– Vi måste ta tillbaka torgen.

Men då kanske den kriminella verksamheten bara flyttar runt hörnet?

– De som kan sånt här säger att verksamheten försvagas varje gång vi flyttar den.

Men hon betonar att det inte finns några enkla lösningar.

– I så fall hade vi redan gjort det. Det här handlar om ett långsiktigt åtagande. Och vi kan aldrig ge upp. Vi måste tänka: vilket samhälle vill vi ge till våra barn?

Kickis lista – gör inte detta om du vill höja tryggheten:

 • Inled en dialog med boende om man inte tänker lyssna
 • Arbeta i projekt
 • Ha undanskymda ställen under tak som är bra för att stå och sälja droger

Gör i stället:

 • Trygghetsvandringar för att hitta skumma och otrygga ställen
 • Kolla igenom källarna så att det finns både väg ut och väg in
 • Städa, städa och städa
 • Var närvarande i området
 • Åtgärda klotter och trasiga saker direkt
 • Tänk långsiktigt

Mer i podden:

 • Så funkar Nordens första boendebudget
 • Hammarkullenmodellen jämfört med Gårdstensmodellen

LYSSNA PÅ PODDEN

Så arbetar Bostadsbolaget för att höja tryggheten i utsatta bostadsområden

Intervju med Kicki Björklund.

9 september 2021 | 37 minuter