– Vi är väldigt glada och stolta över att ha vunnit SABOs ramupphandling av småhus. Inom kort är vår nya volymhusfabrik klar, och de kunder som beställer småhus genom ramavtalet kommer att prioriteras i den nya fabriken. Vi ser med spänning fram emot ett framtida samarbete med de bostadsbolag som vill beställa våra produkter, säger Claes Hansson, vd och koncernchef i Götenehus.

Inspiration från lador

På andra plats kom småhuset Enkelheten från Derome.

– Det känns otroligt bra. Våra hus ”Enkelheten” är en produktmix mellan två av våra standardkoncept. Så det här projektet har hjälpt oss att förfina och utveckla våra befintliga huskoncept, vilket hjälper oss att hitta mer rätt på hyresmarknaden, säger Frank Beno, divisionschef för Derome Plusshus.

Han framhåller även den arkitektoniska utformningen på huset och att inspirationen hämtats från lador i Västerbotten.

Finskt familjeföretag

Huset Generation placerade sig på tredje plats. Tillverkaren Heikius Hus-Talo är ett 50-årigt familjeföretag som levererat hus till ett flertal platser i Sverige. Husen byggs i fabrik i byn Kaitsor i västra Finland.

– Husvolymerna är stora och levereras helt färdiga med ytmaterial, inredningar och installationer, så byggtiden på byggplatsen är kort. Standarden är hög med bland annat vattenburen golvvärme i hela huset. SABOs ramupphandling är ett intressant koncept och vi ser nu fram emot samarbete med projektbeställare, säger Göran Heikius, vd för Heikius Hus-Talo.

9 000 lägenheter

SABOs ramavtal har sedan 2010 givit medlemsföretagen möjlighet att bygga nyckelfärdiga hus till fasta priser.

– De tre upphandlingarna Kombohus Bas, Plus och Mini har i dagsläget lett till att SABOs medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9 000 bostäder, säger Jonas Högset, chef fastighet och boende på SABO.