Det är första gången av flertalet tillfällen under Digitaliseringsinitiativets sista verksamhetsår som priset delas ut.

– Vi har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma projekt och insatser som varit extra värdefulla för att driva digitaliseringen av de allmännyttiga bolagen framåt och belysa kraften i den samverkan som sker mellan våra medlemsbolag, säger Erika Strandberg, projektledare Digitaliseringsinitiativet.

Fem kategorier – sex vinnare

Utmärkelsen delas ut i fem kategorier, där vinnaren utses av en jury för samtliga kategorier, utom för kategorin Murbräckan, där vinnaren korats genom en omröstning bland fem nominerade bolag.

 1. Mest aktiva bolag
  Priset tilldelas det bolag som deltagit mest aktivt i Digitaliseringsinitiativets aktiviteter.
  Vinnare: Kfast
 2. Initiativ
  Priset tilldelas två projekt som bidragit starkt i digitaliseringen av allmännyttan.
  Vinnare: Vätterhem AB – Matcha Kontraktet & ÖBO – Anläggningsstruktur
 3. Ledning
  Priset tilldelas en ledningsgrupp som skapat engagemang på ett utmärkande sätt.
  Vinnare: Knivstabostäder AB
 4. Samverkan
  Priset tilldelas ett bolag som bidragit starkt till samverkande digitalisering.
  Vinnare: Mimer AB
 5. Murbräckan
  I specialkategorin Murbräckan tilldelas ett initiativ som utmanat invanda sanningar och med ett nytt arbetssätt genomfört en förändring som gör nytta av möjligheterna med digitalisering. Vinnaren har korats genom en öppen omröstning.
  Vinnare: LKF – Digitaliserad underhållsplanering

Hedersomnämnanden

Dessutom delades två hedersomnämnanden ut till personer vars insatser varit avgörande för att Digitaliseringsinitiativets samverkansprojekt har kunnat genomföras. Dessa tilldelas Emmelie Ekwind, tidigare BIM-strateg på Örebrobostäder och Peter Holzer, IT-arkitekt Helsingborgshem.

Tre kvinnor och en man framför en blå vägg.
Från vänster: Vanessa Ware, projektledare, Anders Nordstrand vd, Terese Skärvagen projektchef och Erika Strandberg, projektledare vid prisutdelningen. Samtliga från Sveriges Allmännytta.

Om Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ samlar 100 medlemsbolag för att gemensamt förstärka och accelerera verksamheternas digitalisering. Den treåriga satsningen inleddes augusti 2019. Digitaliseringsinitiativet är en katalysator för samverkan kring digitalisering inom allmännyttan. Deras roll är att leda, samordna och driva processen framåt genom erfarenhetsutbyte, piloter, labb och öppna källkodsprojekt. Det är medlemsbolagens samlade styrka som möjliggör konkret och nödvändig förändring inom allmännyttan.