Preliminär statistik från SCB visar att det började byggas cirka 53 000 nya lägenheter under 2018. Det är en minskning med 16 procent jämfört med 2017.

Men det är bara byggandet av bostadsrätter och småhus som har minskat. Antalet påbörjade hyresbostäder ligger kvar på drygt 25 000. Det är till och med något fler än året innan.

– Det är inte alls bra att bostadsbyggandet minskar när befolkningen ökar och vi har bostadsbrist i stora delar av landet. Men att byggandet av hyresrätter inte minskat är trots allt ett ljus i mörkret, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på SABO.

Högre andel hyresrätter

Och andelen hyresrätter bland påbörjade nybyggen har ökat från 50 till 60 procent.

– Man har kunnat se att till exempel bostadsutvecklare svängt om från bostadsrätter till allt fler hyresrätter i sin produktion. Det kan tolkas som att hyresrätten klarar konjunktursvackor bättre än bostadsrätten, och kanske till och med kan hjälpa till att jämna ut konjunktursvängningar.

Störst allmän omsvängning från bostadsrätter till hyresrätter gjordes enligt SCB:s siffror i storstadsregioner, som Stockholm, Malmö och Uppsala. I Stor-Stockholm gick andelen hyresrätter bland nybyggena från 36 till 50 procent.

Ökning i Dalarna

Även i exempelvis Dalarna ökade andelen hyresrätter stort, från 38 till 72 procent.

– Nu får vi hoppas att byggandet av hyresbostäder håller sig uppe även i år. Det behövs verkligen nya hyreslägenheter, särskilt såna med en hyra som fler har råd att efterfråga, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Göteborg ett undantag

Undantaget från trenden bland storstäder är Stor-Göteborg, där andelen hyresrätter i den påbörjade nyproduktionen i stället minskade, från 50 till 39 procent.

SCB uppger att sifferuppgifterna i statistiken kan vara något för låga på grund av eftersläpning i rapporteringen. Tidigare år var denna underskattning tre procent. Slutgiltig statistik för 2018 kommer i maj.