Placeholder

Hur gör jag för att bygga Kombohus Plus?

För att kunna bygga ett Kombohus Plus behöver du bestämma omfattningen på projektet. Bygger du fler hus på samma tomt bör priset vara lägre per kvadratmeter än om du bara bygger ett. Samma sak gäller om du väljer att bygga åtta våningar snarare än fem. Det finns en hel del olika planlösningar att välja mellan, alltifrån många små lägenheter till en blandning av små och större. Det för att tillgodose den efterfrågan som finns i de olika områdena.

Du måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar du ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.

Länkar och dokument