Placeholder

Att bygga flerbostadshus i lägen nära kollektivtrafik är många gånger en förutsättning för att kunna bygga överhuvudtaget. Kombohus City byggs med möjlighet till kontorslokaler i bottenvåningen med förutsättningar för genomgående entréer och halvtrappor. Planlösningarna är flexibla och husen byggs i 3 till 6 våningar.

Hur gör jag för att bygga Kombohus City?

Precis som i all annan nyproduktion behöver du ta fram upphandlingsunderlag. Utöver det som är standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggnadskarta, geoteknisk undersökning, bullerutredning, dagvattenhantering, inmätning med mera.

Du måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar du ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.