Placeholder

Fram till slutet av 2014 fanns ett ramavtal med byggbolaget JSB som Sveriges Allmännyttas medlemsföretag kunde avropa. Ramavtalet har ersatts av en avsiktsförklaring vilket gör att produktionen av Kombohus Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut. Därmed ingår nu Kombohus Bas i Allmännyttans Kombohus Flex.

I broschyren nedan, Kombohus Bas, hittar du mer information om huset.