Från EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED) kommer kraven om individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten.

Nya regler från juli 2021 påverkade av Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta har länge arbetat med att påverka denna fråga då IMD värme inte är lämpligt i svenska flerbostadshus. Alla erfarenheter pekar på att det inte ger någon energibesparing samt att det är mycket svårt att få en rimlig kostnadsfördelning mellan lägenheterna. 1 juli 2021 trädde nya regler i kraft som visserligen kräver IMD värme i byggnader med dålig energiprestanda men med ett antal undantag som Sveriges Allmännytta varit med och påverkat. Bland annat behöver IMD värme inte installeras om det inte är proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar eller om det inte är tekniskt möjligt. Dessutom får byggnadsägare utföra andra energieffektiviserande åtgärder än IMD värme fram till 2023 eller (2026 vid ombyggnationer).

Mer info finns här IMD | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

Fakta, underlag och referensmaterial