Från EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED) kom kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket fick därför regeringens uppdrag att utreda när det är kostnadseffektivt att införa IMD av värme och varmvatten i flerbostadshus. Utredningen konstaterade i september 2015 att det inte är kostnadseffektivt med ett generellt tvingande krav på IMD.

IMD av värme sänker inte energikostnader

Sveriges Allmännytta, tillsammans med medlemsföretagen, bidrog med fakta till Boverkets utredning om hur IMD av värme fungerar i allmännyttan. Uppgifterna visade att IMD av värme inte leder till minskade energikostnader, utan snarare ökar dem. Det är tydligt att IMD av värme inte fungerar i Sverige eftersom vi har begränsat temperaturen i lägenheterna centralt och strävar efter att hålla 20–21 grader. Det finns därför ingen möjlighet att spara energi genom att sänka temperaturen. Dessutom tydliggjorde Sveriges Allmännytta den fullständiga kostnadsbilden för IMD av värme, där kostnaden för underhåll av systemet ofta underskattas.

Den 10 maj 2016 kom beskedet att regeringen inte inför krav IMD av värme och varmvatten eftersom det inte är kostnadseffektivt med ett generellt lagkrav på IMD. För allmännyttans del innebär beslutet att bostadsbolagen kan fortsätta satsa på åtgärder som framgångsrikt minskar energianvändningen i hela fastigheten, till exempel isolering och fönsterbyten. Precis som tidigare kan medlemsföretagen införa IMD av varmvatten om de gör bedömningen att det är lönsamt. Däremot visar entydiga erfarenheter på att IMD av värme inte är lönsamt.

Fortsatt under diskussion

Men frågan är fortsatt under diskussion. I november 2016 presenterade Europeiska kommissionen presenterade det så kallade vinterpaketet med en översyn av energireglerna inom EU, bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD av värme och varmvatten. Därför fortsätter Sveriges Allmännytta arbeta aktivt med frågan.

Fakta, underlag och referensmaterial