Var ska upphandlingar annonseras?

Upphandlingar vars värde beräknas överskrida de av EU antagna tröskelvärdena ska annonseras i en särskild databas: Tender Electronic Daily, TED.

Understiger upphandlingen tröskelvärdena och styrs av nationell lag ska den annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Det finns flera att välja på, exempelvis e-avrop, liciitio.se, mercell.ce, opic.se och kommersannons.se. Inget hindrar att annonsering även sker på den egna webbplatsen.

Vad är en CPV-kod?

Common Procurment Vocabulary, CPV, är ett klassificeringssystem som används för att beskriva föremålet för upphandling. CPV-koden ska finnas med i annonsen och underlättar för leverantörer att hitta intressanta upphandlingar att lämna anbud på. CPV-koden för en vara eller tjänst består av en sifferkombination. En upphandling kan innehålla flera koder.