Sociala krav eller hänsyn har blivit ett samlingsbegrepp för flera olika områden av social karaktär inom offentlig upphandling. Det kan handla om:

  • Sysselsättningsfrämjande åtgärder, exempelvis att leverantören ska ta emot praktikanter, lärlingar eller sommarjobbare.
  • Arbetsrättsliga villkor, det vill säga att personer anställda hos leverantören har skäliga villkor.
  • Rättvis handel, handlar om rättvisa i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade är ett annat begrepp som används.
  • Främjande av lika rättigheter, krav i upphandling ska kunna bidra till att nå olika jämställdhetspolitiska mål.
  • Tillgänglighet för alla, att upphandling ska kunna bidra till att öka delaktigheten i samhället för personer med olika funktionshinder.
  • Social integration, upphandling som ett verktyg för att bidra till ökad delaktighet för utsatta grupper.

Arbetsrättsliga villkor

Sedan den första juni 2017 ska upphandlingar inom vissa områden innehålla arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal för arbetstagare hos leverantörer. Sådana krav ska ställas för upphandlingar ovan tröskelvärdena och för upphandlingar i branscher eller för varor där riskerna för att anställda har oskäliga villkor är höga. Bygg- och städbranschen är i regel sådana branscher.