Placeholder

Kombohus Kvarter har mängder av möjligheter. Du kan bygga med genomgående entré, med miljörum på bottenplan, du kan välja en portal från gatan in till gården, du kan bygga med eller utan källare… De olika byggstenarna i Kombohus Kvarter ger dig mängder av flexibla lösningar. Bara fantasin sätter gränser.

Att bygga flerbostadshus i lägen nära kollektivtrafik är många gånger en förutsättning för att kunna bygga överhuvudtaget. Husen är klassiska lamellhus med genomgående och enkelsidiga lägenheter som uppfyller dagens bullerkrav. Kvarteret har flexibla planlösningar och kan byggas i 3 till 8 våningar.

Hur gör jag för att bygga Kombohus Kvarter?

Precis som i all annan nyproduktion behöver du ta fram upphandlingsunderlag. Utöver det som är standardiserat i upphandlingen krävs bland annat underlag såsom nybyggnadskarta, geoteknisk undersökning, bullerutredning, dagvattenhantering, inmätning med mera.

Du måste själv göra kravställningen på utemiljön, då den är unik varje gång. Sedan laddar du ned upphandlingsdokumenten och fyller i de styrande dokumenten. Efter det är du inne i processen och kan ta fram alla nödvändiga handlingar.