Placeholder

Allmännyttans hyresgäster ger upphov till klimatpåverkan på olika sätt genom sin livsstil. Hur resorna görs, vad man äter och konsumerar hör till sådant som bidrar till klimatpåverkan.

Som bostadsföretag finns mycket att göra för att underlätta för de boende att kunna minska sin klimatpåverkan. Några sätt att minska klimatpåverkan från boendes resor och transporter är till exempel att erbjuda tillgång till bilpool eller eldrivna lådcyklar och arbeta för bra kollektivtrafik, allt för att minska beroendet av egen bil.

Att erbjuda olika typer av delningstjänster och underlätta för källsortering är andra sätt för bostadsföretagen att bidra till minskad klimatpåverkan från boendet.

Ambitionen i Klimatinitiativet är att utveckla arbetssätt, affärsmodeller och metoder tillsammans med deltagarna inom detta fokusområde.

På gång inom fokusområdet

Eftersom det här är hyresgästerna och deras aktiviteter som är i fokus har Sveriges Allmännytta inlett ett samarbete med Hyresgästföreningen inom detta område.