Trygghet, och individens upplevelse av sin egen säkerhet, kan givetvis tolkas som att det inrymmer en rad olika områden så som ekonomi, socialt nätverk, hälsa med mera. I det här sammanhanget vill vi dock avgränsa oss till att se på trygghet i förhållande till den fysiska boendemiljön och kopplat till brottsprevention.

Några faktorer i den omgivande miljön som påverkar vår trygghet, och som hyresvärden har goda möjligheter att påverka, är exempelvis utformningen av den fysiska miljön. Närvaron av sociala väktare, väl integrerade skalskydd, orienterbarhet samt snyggt och tryggt – men också så kallad platsprogrammering (placemaking) och CPTED (Crime prevention through environmental design) – är exempel på sådant som fastighetsägare kan arbeta med.

Gällande säkerhet kan arbetet innefatta ren hårdvara – exempelvis vilket skalskydd som är säkrast och mest kostnadseffektivt – men också hot och våld i arbetet, krisberedskap och systematiskt brandskyddsarbete, för att nämna några exempel.

Trygghet och säkerhet – vad är skillnaden?

En mycket vid definition av ordet trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet. Trygghet är med andra ord ett subjektivt begrepp som är beroende av individens uppfattning och världsbild. Säkerhet kan istället sägas vara objektivt – antingen är risken hög eller låg att utsättas för brott till exempel.

Mot bakgrund av det kan en person vara både trygg och osäker på samma gång, eller tvärtom vara säker och otrygg på samma gång. Våra olika erfarenheter och hur vi tolkar vår omgivning innebär att vi heller inte alltid har samma uppfattning om huruvida en situation eller plats är trygg eller otrygg.

Vägledning om samverkan

Lokal samverkan för trygghet som EST (effektiv samordning för trygghet) och BID (Business Improvement District), grannsamverkan och trygghetsvandringar – samt andra aktiviteter som engagerar de boende och andra lokala aktörer – är andra exempel. Örebrobostäder, Botkyrkabyggen, Huge och Kommunfastigheter i Eskilstuna är några av de allmännyttiga bolag som har arbetat länge med EST.

Mer om olika samverkansformer finns att läsa i Sveriges Allmännyttas vägledning Samverkan i bostadsområden.

Stöd från Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta erbjuder stöd till sina medlemmar i trygghetsarbete genom:

Trygghet viktig fråga inför valet

Inför valet hösten 2022 lyfter Sveriges Allmännytta fram medlemsbolagens arbete för trygghet i bostadsområden.

Läs mer här på vår valsajt!

Exempel och nyheter från allmännytta och omvärld

Hundra sommarjobbare för trygghet och trivsel

– Det känns viktigt och bra att vi återigen kan erbjuda riktigt många ungdomar sommarjobb. Förutom att vi under sommaren får extra fina och välkomnande gårdar så bidrar även ungdomarna till ökad trygghet genom att vi blir fler som syns i våra områden, säger vd Jonas Schneider, vd för Familjebostäder i Stockholm.

Sommarjobbare gör helt, rent, snyggt och tryggt

Sollentunahems sommarjobbare tar hand om utemiljön i bostadsområdena – ogräs plockas, utemöbler tvättas och oljas in, fasader tvättas och gator sopas och spolas rent.

Gratis simskola för barn

För femte sommaren i rad erbjuder Victoriahem gratis simskola på för dem som bor i Victoriahems fastigheter i Malmö och Trelleborg.
– Att kunna simma är livsviktigt och vi på Victoriahem vill ta ett större ansvar för denna viktiga färdighet, säger områdeschef Tannia Rosander Fazliu.

Sommarjobb med både lek och prat

På Göteborgslokalers så kallade sommartorg sysselsätter sommarjobbarna barn och unga med bland annat lekar och tävlingar.
– Vi på Göteborgslokaler tycker det är viktigt att bidra med platser för sysselsättning under sommaren för stadens ungdomar, säger Conny Hägglund, arbetsmiljösamordnare och ansvarig för sommarjobbarna på Göteborgslokaler.

Ökad grannsamverkan hos Sigtunahem

Grannsamverkan har etablerats i många av Sigtunahems områden. Nu vill bostadsbolaget se aktiva hyresgäster överallt.
– Vi har jobbat intensivt med grannsamverkan sedan 2017, men nu ökar vi takten ytterligare, säger Lola Svensson, Sigtunahems samordnare för social hållbarhet.

Samlat grepp om Biskopsgårdens framtid

De största aktörerna i Biskopsgården går nu samman i ett brett och långsiktigt samarbete, som är mer organiserat än tidigare. Målet är en trygg och attraktiv stadsdel som inte ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Skärande ljud jagar bort buset från husen

Maskerade apparater som avger obehagliga ljud – det är Stockholmshems och Svenska Bostäders framgångsrika metod för att bli av med störande och obehöriga personer som vistas i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

”Vi måste skilja på vårt arbete och polisens”

Örebrobostäder arbetar brottsförebyggande på många olika sätt, både genom fysiska åtgärder och sociala insatser.
– Men vi ska inte vara poliser, framhåller distriktschef Andreas Hammarbäck.

Bostadsbolagets rapportörer bidrar till att förebygga brott

Botkyrkabyggen samarbetar med kommunen och polisen för att skapa tryggare och säkrare bostadsområden – bland annat genom att anställda rapporterar in droghandel, klotter, skadegörelse och andra avvikelser i stadsmiljön.

”Vi måste skilja på vårt arbete och polisens”

Örebrobostäder arbetar brottsförebyggande på många olika sätt, både genom fysiska åtgärder och sociala insatser.
– Men vi ska inte vara poliser. Grunden är den dagliga förvaltningen och att upprätthålla våra boenderegler, menar distriktschef Andreas Hammarbäck.

”Fastighetsägarna viktiga för att vända brottsutvecklingen”

Polismästare Carin Götblad gav en mörk lägesbild på Sveriges Allmännyttas konferens om trygghet och säkerhet – inte minst när det gäller utsatta bostadsområden.
– Men om alla goda krafter hjälps åt och flyttar fram sina positioner nu – då vänder vi utvecklingen.

Engagerade invånare ska minska kriminaliteten

Svårt att hitta hyresgäster som vill engagera sig i bostadsområdets brottslighet? Inte i Drottninghög, som enligt polisen har en överhängande risk att hamna på listan över särskilt utsatta områden.
– Alla som jag ringde till sa ja direkt! berättar Iman Abbas, områdesutvecklare på Helsingborgshem.

Ny verktygslåda för fastighetsägare som vill förebygga kriminalitet

Stiftelsen Tryggare Sverige har lanserat en kostnadsfri digital verktygslåda med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för fastighetsägare.

Lokala värdar ska öka hyresgästernas trygghet

Helt, rent och snyggt är mottot för Sollentunahems trygghetsvärdar, som nu är igång med sitt arbete.
– Vi skapar arbete och investerar i människor lokalt, och området får en tryggare miljö, säger Mostafa Alshawi på Sollentunahem.

Ett år med superförvaltning för mer trygghet

Att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område 2025 är ett uppdrag för hela Framtidenkoncernen. Bostadsbolaget Poseidon har nu sammanfattat sitt första år med superförvaltning i en rapport som konkreta exempel på vad det trygghetshöjande arbetet innebär i praktiken.

Från blommor och ballonger till strategiskt och trygghetsskapande

Sedan bolaget bildades 1996 har Göteborgslokaler arbetat med centrumutveckling. Under åren har arbetssättet gått under olika benämningar, men syftet har hela tiden varit detsamma: att skapa välkomnande, inkluderande, trivsamma och trygga handelsplatser.

”Anställda i bostadsbolag riskerar hot och våld”

– Att gå in i hyresgästernas bostäder kan innebära att man blir trängd. Det kan finnas knivar och tillhyggen, och en del personer lever i missbruk och med olika former av psykisk ohälsa, konstaterar psykologen Alexander Tilly, med lång erfarenhet av arbete i våldsutsatta miljöer.

Behöver du stötta en kollega i kris? Här är fallgroparna

Om en kollega blivit allvarligt hotad av en hyresgäst – vad gör du då? Hur kan du på bästa sätt stötta arbetskamrater som hamnat i kris?
Psykologen Alexander Tilly har konkreta råd och tips om vanliga fallgropar.

”Bra att Brå ska utveckla stöd till utsatta bostadsområden”

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått i uppdrag att tillsammans med lokala aktörer utveckla stödet till kommuner med utsatta områden.
– Det är bra att regeringen går vidare med detta redan nu i stället för att fortsätta utreda och kartlägga. Det är viktigt att också komma till handling, säger Åsa Schelin på Sveriges Allmännytta.

Störningsboxar minskade häng i trapphus

När Sollentunahem installerade ljudstörande lådor i ett tiotal trapphus minskade det så kallade trapphushänget med 95 procent. Nu går företaget vidare och sätter upp boxar i fler hus.

Nytt nätverk för lokalförvaltare i utsatta bostadsområden

Sveriges Allmännytta har ett nytt nätverk för lokalansvariga i socialt utsatta bostadsområden – där lokalhyresgästerna inte sällan utsätts för hot och stölder.
– I vårt nya nätverk kan medlemmarna diskutera arbetssätt och dela erfarenheter med varandra, säger Martin Ingvarson på Sveriges Allmännytta.

Fem poddar om trygghet i bostadsområden

Frågan om hur tryggheten kan ökas i bostadsområdena blir allt aktuellare. Här har vi samlat fem poddar från Radio Allmännyttan där vd:ar, polis, experter och förvaltningsansvariga intervjuas om allt från det dagliga praktiska arbetet ute i bostadsområdena till problembilden i stort.

Sociala insatser ska värderas i kronor och ören

Nyligen hölls uppstartsmöte för projektet Räkna med hållbarhet, som ska utforma en modell för att beräkna det företagsekonomiska värdet på bostadsbolagens sociala insatser.

Allmännyttans innovationslabb

I Allmännyttans innovationslabb har nationella metoder och verktyg utvecklats för att fler ska kunna göra mer för att motverka segregation – genom minskad långtidsarbetslöshet, förbättrat skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad brottslighet i bostadsområden. Här finns framgångsfaktorerna och rekommendationerna!